Se incarca
studiu

Rugăciunea de credinţă

Romani 1:16-17: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; fiindcă ea este puterea

lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede…; deoarece în ea este descoperită

neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este

scris: «Cel neprihănit va trăi prin credinţă.»”

 

Pasajul de mai sus reliefează credinţa ca fiind un factor de o importanţă crucială a

esenţei creştinismului. Prin credinţă am primit mântuirea venită prin Cristos, care ne-a dăruit

viaţa veşnică (viaţa lui Dumnezeu) în duhul nostru (Ioan 10:10). Umblarea noastră zilnică cu

Dumnezeu este o umblare a credinţei (Evrei 10:38).

 

Există percepţii diferite ale conceptului numit „credinţă.” Oricine poate avea un tip de

credinţă”. Ceea ce te distinge pe tine în calitate de copil al lui Dumnezeu în abordarea

acestui concept sunt „faptele credinţei.”

 

Citiţi Iacov 2:19-20 şi Marcu 11:22. În Traducerea Literală Bibliei (LITV), afirmaţia

Domnului Isus din Marcu 11:22 este redată astfel: „Aveţi credinţa lui Dumnezeu. Elaboraţi

conceptul de „credinţă adevărată.” Elaboraţi conceptul de „credinţă greşită.”

Rugăciunea credinţei constă în a specifica o cerere înaintea lui Dumnezeu şi, apoi, în a te

adresa circumstanţelor pentru a le determina să se conformeze dorinţelor tale, după

standardele stabilite în Biblie, fără a avea îndoieli în inima ta.

 

Dumnezeu doreşte dezvoltarea unei atitudini de credinţă în duhul nostru. Apoi, El

doreşte ca exersarea perseverentă a acestei atitudini la nivel personal, familial şi comunitar

să ducă la o cultură a credinţei.

 

Credinta

 

Credinţa adevărată acţionează şi ia în stăpânire. Soluţia pentru pesimismul,

negativismul, aşteptările rele, îndoielile de tot felul, credinţa greşită, nefericirea şi toate

caracteristicile lumii este cultura credinţei adevărate.

Citiţi Marcu 11:23-24 şi Ioan 16:33. Discutaţi cum percepeţi aceste pasaje.

Citiţi Evrei 11:1. În Versiunea Amplificată, versetul are următoarea formulare: „Acum,

credinţa este asigurarea (confirmarea, titlul de proprietate al lucrurilor sperate, dovada

lucrurilor care nu se văd şi convingerea cu privire la realitatea lor – credinţa percepe ca fiind

real lucrul care nu este descoperit simţurilor.” Identificaţi caracteristicile credinţei din Evrei

Proclamaţie: Aleg să părăsesc credinţa sufletească fluctuantă, influenţată de circumstanţe,

de părerile oamenilor şi de percepţiile mele senzoriale şi aleg să păşesc în „credinţa lui

Dumnezeu” care este certificatul meu de proprietate al lucrurilor cerute în rugăciune în

Numele lui Isus, amin!

 


 

Biserica Râul Vieţii Bucureşti Lecţii de celule Pastor Chris Oyakhilome – Cum să te rogi eficient

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari