Se incarca
studiu

Principii ale rugaciunii de credinta

1) Trebuie specificata nevoia/dorinta

Specificarea nevoii/dorinţei este crucială în practicarea rugăciunii de credinţă. În
comunicarea ta cu Dumnezeu nu poţi fi vag.
Marcu 11:23: „Adevărat vă spun că, dacă va zic cineva muntelui acestuia: „Ridică-te şi
aruncă-te în mare” şi, dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va
avea lucrul cerut.”
Nu trebuie să tot descrii muntele în rugăciunile tale sau în discuţiile tale cu oamenii,
nici să Îi tot spui lui Dumnezeu să facă ceva cu privire la el; ci tu adresează-te cu credinţă
muntelui şi porunceşte-i ce să facă. Poţi acţiona pe baza Cuvântului lui Dumnezeu cu
simplitate şi credinţă, aşteptându-te întotdeauna la rezultate.

Identifică o nevoie/dorinţă şi specific-o înaintea Domnului.

2) Priveste lumea vizibila cu ochii unui profet care vede lucrurile nevazute
Trebuie să îţi vizualizezi nevoia sau dorinţa împlinită, după ce ai adus-o numind-o în
mod specific înaintea lui Dumnezeu. Nu poţi intra în posesia a ceea ce nu vezi deja înfăptuit.
A vizualiza nevoia/dorinţa împlinită reprezintă un nivel mai înalt de credinţă numit şi „ochii
credinţei,” nivel la care ajungi prin înflăcărarea perseverentă a credinţei tale.
Hrănirea zilnică a duhului tău cu Cuvânt (Psalm 119:162), practicarea cu
consecvenţă a rugăciunii în alte limbi (1 Corinteni 14:4), părtăşia corporativă (Psalm 133) şi
lauda (Psalm 149:6) stârnesc credinţa în duhul tău, abilitând duhul tău să acceseze noi
niveluri de credinţă.

Citiţi fiecare pasaj menţionat în paragraful de mai sus şi discutaţi despre
atitudinea/practica descrisă de fiecare.

„A vedea ceea ce este nevăzut” nu este echivalent cu „a fi optimist,” ci înseamnă a vedea
aşa cum vede Dumnezeu şi a vorbi despre realitatea fizică care nu există ca şi când ar fi
existat.
2 Corinteni 4:19: „Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se
văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.”
Când practica spirituală a vizualizării prin credinţă a lucrurilor cerute în rugăciune este
statornicită în duhul nostru, ne-am dezvoltat „o umblare prin credinţă”: „pentru că umblăm
prin credinţă, nu prin vedere” (2 Corinteni 5:7).

Citiţi Romani 4:17. Aplicând acest verset, rugaţi-vă rugăciunea de credinţă cu privire
la nevoia/dorinţa specificată la primul punct al acestei lecţii.

Proclamaţie: Aleg să fiu un om al credinţei care „vede lucrurile care nu se văd” şi „cheamă
lucrurile care nu se văd ca şi cum ar fi.” Mă dedic dezvoltării „umblării prin credinţă, nu prin
vedere,” celebrând zilnic Cuvântul Tău, practicând vorbirea în alte limbi, dezvoltându-mi
părtăşia cu cei ce Te caută din toată inima şi închinându-mă cu cântări de laudă.

 


Biserica Râul Vieţii Bucureşti Lecţii de celule Pastor Chris Oyakhilome – Cum să te rogi eficient

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari