Se incarca
studiu

Ceea ce marturisesti este ceea ce primesti

Ceea ce marturisesti este ceea ce primesti

Menţinerea proclamaţiei de credinţei este o altă condiţie necesară a rugăciunii de credinţă. „Proclamaţia” în Noul Testament provine din cuvântul grecesc „homologia,” care în mod literal înseamnă „a rosti acelaşi lucru în învoire cu altcineva.” Astfel, tu eşti de acord cu Cuvântul şi rosteşti ceea ce Cuvântul afirmă cu privire la tine şi la situaţia ta.
Citiţi Romani 10:10. Identificaţi mărturisirea cu gura/proclamaţia din acest verset şi
specificaţi ce aduce ea. Definiţi termenul „mântuire.”
Cuvintele sunt puternice; sunt vehiculele gândurilor. Ele au influenţă asupra trupului tău, asupra circumstanţelor şi asupra întregii tale vieţi. Afirmaţiile tale în calitate de copil al lui Dumnezeu nu sunt simple cuvinte; ele sunt adevăruri inspirate, bazate pe Cuvântul veşnic al Lui Dumnezeu.

Cunoaste-ti si asuma-ti responsabilitatea care iti revine

Dumnezeu nu îţi spune niciodată să faci un lucru dacă nu ţi-a dat mai întâi abilitatea de a-l înfăptui. Când rostim cereri în rugăciunea de credinţă, este vital să cunoaştem rolul pe care trebuie să ni-l asumăm. Deseori, Dumnezeu ne poate cere un act de ascultare.

Citiţi şi discutaţi despre afirmaţia făcută de gura Lui Dumnezeu în Iosua 6:2. Cum era Ierihonul în momentul afirmaţiei?
Citiţi Iosua 6:3-5. Care a fost strategia pe care Iosua trebuia să o urmeze? Duhul Sfânt este Strategul Extraordinar, Desăvârşit.
Mulţi creştini au primit promisiuni din partea lui Dumnezeu care nu s-au împlinit pentru că nu au înţeles ce act de ascultare le cerea Duhul Sfânt. Rugăciunea de credinţă nu este un tonomat în care introduci fisa şi primeşti instant produsul dorit. Proclamă cu încredere Cuvântul lui Dumnezeu în situaţia ta, dezvoltă părtăşia ta cu Duhul Sfânt şi urmează strategiile pe care El ţi le descoperă.

Cum sa auzi ce iti spune Dumnezeu

„Harul Domnului nostru Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea (părtăşia) Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin” 2 Corinteni 13:14.

Cuvântul „împărtăşire,” respectiv „părtăşie” se referă la un parteneriat, la o comuniune cu Duhul Sfânt. Înseamnă a vorbi cu Duhul Sfânt şi a-L auzi cum îţi vorbeşte. Nu
este suficient să ai o viziune sau să proclami ceea ce doreşti, trebuie să cunoşti paşii potriviţi ce trebuie urmaţi pentru ca acea viziune să devină realitate.
Citiţi Efeseni 1:16-17. Specificaţi fiecare câte o nevoie, apoi rugaţi-vă ca Domnul să vă arate care sunt acţiunile pe care trebuie să le întreprindeţi pentru ca să vă puteţi bucura de beneficiile moştenirii divine. Ilustraţie: Pastorul Bill Johnson a mărturisit că în primii 30 de ani de căsnicie, deşi împingea mereu împreună cu soţia lui limitele dărniciei lor, nevoile lor erau anevoios acoperite. Duhul Sfânt i-a arătat următoarea strategie pentru accesarea bunăstării; în biserica pe care o păstorea erau doi oameni, soţ-soţie, care orice ar fi atins, înflorea. Duhul Sfânt l-a îndemnat să recunoască şi să onoreze acest dar de peste viaţă lor şi, apoi, să solicite rugăciune ca harul de peste viaţa lor să se manifeste şi în viaţa familiei lui Bill Johnson. Din acel moment, bunăstarea a devenit o marcă a familiei pastorului Bill. El a formulat, după aceea, următorul principiu al Împărăţiei: „Când onorezi o persoană capeţi acces la harul care este peste viaţa
sa.”
Proclamaţie: Aleg să rostesc cu consecvenţă Cuvântul lui Dumnezeu care este duh şi viaţă în situaţia mea; aleg să îmi dezvolt părtăşia cu Duhul Sfânt, pentru a auzi care sunt strategiile pe care trebuie să le urmez pentru ca cererea mea să devină realitate, în Numele lui Isus, amin!


Biserica Râul Vieţii Bucureşti Lecţii de celule Pastor Chris Oyakhilome – Cum să te rogi eficient

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari