Se incarca
studiu

Rugăciunea de cerere

Rugăciunea de cerere
Cererea scrisă este un act oficial care solicită anumite lucruri. Semnatarul formulează cererea conform legislaţiei în vigoare într-un mod cât mai convingător. Cererea mai este definită şi ca un tratat solemn, o solicitare sau un apel fierbinte si plin de smerenie pentru ceva sau adresat cuiva. Rugăciunea de cerere este caracterizatăde seriozitate şi intensitate.
Citiţi 1 Timotei 2:1. Căror lucruri este îndemnat Timotei săle acorde prioritate? Pentru cine este îndemnat săse roage? Care sunt beneficiile practicării unor astfel de rugăciuni?

Roagă-te conform voii lui Dumnezeu

„Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva dupăvoia Lui, El ne ascultă. Şi dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim ca suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut” (1 Ioan 5:14-15).
Rugăciunea în conformitate cu voia lui Dumnezeu este ingredientul cheie pentru a avea succes în rugăciunea de cerere.
Citiţi Romani 12:2. Cum poţi cunoaşte voia lui Dumnezeu?
Citiţi Ioan 16:23-24, 26. Dupăcunoaşterea voii lui Dumnezeu accentul se pune pe modul în care Îi ceri Tatălui în conformitate cu voia Lui.
Isus introduce în acest verset modul nou, acceptabil de a aduce cereri înaintea lui Dumnezeu. Atunci când aduci cereri înaintea Tatălui în Numele lui Isus, este ca şi cum Isus Însuşi aduce acele cereri.
Rugăciunea fierbinte, din toatăinima şi susţinută „Rugăciunea fierbinte (din inima, susţinută) a unui om neprihănit pune la dispoziţie o putere nemaipomenită(dinamicăîn modul ei de acţiune) (Iacov 5:16b, Versiunea Amplificată).
O rugăciune fierbinte este specificăîn scopul ei, plinăde râvnă şi înflăcărată şi marcatăde un sentiment de convingere. Aceastărugăciune îţi atinge inima şi îţi cuprinde sentimentele. Această rugăciune este adusă într-o manieră susţinută, cu toată seriozitatea. O asemenea rugăciune funcţioneazăca o dinamită.

Rugăciunea de cerere a lui Ilie

Iacov 5:17: „Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă şi n-a plouat deloc în ţarătrei ani şi şase luni.” Ilie s-a confruntat cu acelaşi tip de presiuni cu care ne confruntăm noi astăzi şi a avut sentimente şi o constituţie fizică asemănătoare cu a noastră. În spatele proclamaţiilor pline de credinţă ale prorocului Ilie în fată împăratului păgân, Ahab, se afla o viaţă intensă de rugăciune.

Înainte ca Dumnezeu să audă un om vorbind în public, El trebuie să îl audă mai întâi în ascuns. Înainte de o declaraţie publicăde credinţă, trebuie să existe o viaţă ascunsă, intimă cu Dumnezeu.
Citiţi 1 Împăraţi 18:1 şi 1 Împăraţi 18:41-45. Cum s-a rugat Ilie pentru împlinirea făgăduinţei lui Dumnezeu cu privire la ploaie?
Multe bătălii sunt pierdute pentru că ne oprim prea devreme din rugăciune. Uneori aşteptăm ca presiunile să atingă cote înalte şi abia apoi începem săne rugăm. Atunci lansăm SOS-uri, ne rugăm rapid şi aşteptăm răspunsuri rapide. Trebuie săcontinuăm până când apar schimbări.

Rugăciunea de cerere este necesară când situaţia ţi-a scăpat de sub control – au intervenit circumstanţe dictate sau influenţate de forţe care te depăşesc. Perseverează în rugăciune până intervin schimbări.

 

Proclamaţie: Aleg să mă dedic rugăciunii făcând din ea o prioritate în viaţa mea, după cum mă îndeamnă Domnul în 1 Timotei 2:1. Aleg să perseverez în rugăciunea de cerere până când schimbările Împărăţiei lui Dumnezeu sunt statornicite. În Numele lui Isus, amin!


Biserica Râul Vieţii Bucureşti Lecţii de celule  Pastor Chris Oyakhilome – Cum să te rogi eficient

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari