Se incarca
studiu

Rugăciunea în Duhul Sfânt

Matei 16:17: „Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor
scoate draci; vor vorbi în limbi noi.”

Rugăciunea cu duhul sau rugăciunea în Duhul Sfânt este rugăciunea în alte limbi. Ea reprezintă un exerciţiu spiritual cu beneficii bogate.
1. Rugăciunea în alte limbi împrospătează şi revigorează.

Isaia 28:11-12: „Ei bine! Prin nişte oameni cu buze bâlbâitoare şi cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia, Domnul. El îi zicea: „Iată odihna; lăsaţi-l pe cel ostenit să se odihnească; iată locul de odihnă!”
Această profeţie se referea la vorbirea în alte limbi şi sublinia un beneficiu al practicării ei: odihna. 1 Corinteni 14:4:„Cine vorbeşte în altă limbăse zideşte pe sine însuşi…”. Practicând acest tip de rugăciune, te încarci cu putere,cu pasiune pentru Domnul şi pentru înaintarea Împărăţiei Sale, te zideşti, te împrospătezi, îţi înfrumuseţezi duhul, iar Duhul Sfânt îţi face o revizie generală şi o infuzie de inspiraţie şi de motivaţie cu privire la lucrurile Împărăţiei. Când te rogi fierbinte în alte limbi, focul Duhului Sfânt arde în duhul tău pentru slava lui
Dumnezeu şi păşeşti în trezire spirituală.

  • Identificaţi un domeniu în aveţi nevoie de odihnă sau de înviorare. Practicaţi rugăciunea în alte limbi peste domeniul respectiv.

2. Rugăciunea în alte limbi aduce călăuzirea Duhului Sfânt.
Romani 8:14: „Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.” Copiii lui Dumnezeu nu ar trebui să bâjbâie în întuneric sau să fie surprinşi ori presaţi de situaţii neplăcute, în care să nu ştie ce să facă. Rugăciunea în alte limbi este momentul oportun în care primim călăuzirea şi direcţia Duhului Sfânt pentru viaţa noastră.

  • Citiţi şi interpretaţi Ioan 16:13.

Când petreci timp vorbind în alte limbi, ochii înţelegerii tale spirituale sunt iluminaţi şi devii mult mai receptiv la lucrarea Duhului Sfânt.
3. Rugăciunea în alte limbi aduce descoperirea voii lui Dumnezeu. Când te rogi în alte limbi, Duhul Sfânt aduce în duhul tău cunoaşterea voii lui Dumnezeu în chestiuni importante pentru tine. Rugăciunea în alte limbi lucrează la şlefuirea circumstanţelor pentru care te rogi, aducându-le în conformitate cu planurile şi scopurile lui Dumnezeu, iar tu accesezi schimbarea.

  • Numiţi înaintea Domnului situaţii care par imposibile şi, apoi, rugaţi-va peste ele în alte limbi.

Duhul Sfânt naşte în duhul tău idei, soluţii şi strategii dumnezeieşti prin vorbirea în alte limbi.
Intră în curgerea Duhului Sfânt şi menţine-ţi lumina strălucitoare 

Citiţi Fapte 1:8. Cuvântul „putere” folosit aici provine din traducerea termenului grecesc „dunamis” folosit în original, care se referă la o putere care se poate reproduce. „Dinamul”,care reprezintă dispozitivul mecanic de producere a puterii electrice, provine din acest termen grecesc. Prin rugăciunea în alte limbi te umpli de Duhul Sfânt şi menţii lumina sau strălucirea Lui. Pe măsură ce te rogi în alte limbi, slava Lui coboară şi rămâne peste tine.
Citiţi Fapte 4:31. Discutaţi ce înseamnăexpresia „plin de Duhul Sfânt”. Dacăte confrunţi cu împotrivire, răzvrătire şi vrăjmăşie din partea oamenilor, rămâi în curgerea Duhului Sfânt şi păstrează-ţi lumina plină de strălucire prin practicarea vorbirii în alte limbi. Apăsarea va fi ridicată de peste tine şi vei fi inundat de bucuria Duhului Sfânt. Apostolul Pavel şi apostolul Ioan au fost susţinuţi în mod divin în lucrarea lor prin
practicarea vorbirii în alte limbi.
Citiţi şi vorbiţi despre 1 Corinteni 14:18 şi Apocalipsa 1:10.
Proclamaţie: Mă rog cu duhul şi vorbesc taine cu Dumnezeu, efectuând schimbări şi elaborând strategii divine, zidindu-mă, primind odihna Sa şi cunoscând voia Sa, în Numele lui Isus. Amin.


Biserica Râul Vieţii Bucureşti Lecţii de celule  Pastor Chris Oyakhilome – Cum să te rogi eficient

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari