Se incarca
studiu

Postul

Postul este o abstinență voluntară de la mâncare, un principiu al Evangheliei lui Isus Hristos pentru dezvoltarea spirituală. Mai specific, înseamnă negarea în smerenie a nevoilor trupești cu scopul de a-L glorifica pe Dumnezeu, a ne întări duhul și a avansa în viața de rugăciune.

Postul este o armă ajutătoare prețioasă, instituită de Dumnezeu Însuși, cu scopul de a ne apropia mai mult de El și de a sparge blocada dușmanului. Cuvintele lui Dumnezeu din Ioel 2:12-13 exprimă foarte clar dorința Lui: “Dar chiar acuma”, zice Domnul, “întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet! Sfâșiați-vă inimile nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul, Dumnezeul vostru”…”

postul

In Vechiul Testament sunt numeroase exemple în care oamenii lui Dumnezeu, sau chiar toată națiunea au postit, iar Domnul a făcut minuni în favoarea lor. De exemplu, după ce Iona a vestit hotărârea Domnului de a distruge cetatea Ninive, tot poporul a postit în sac și cenușă, jelindu-și păcatele, iar Domnul S-a îndurat de ei (Iona 3:5-10); când Haman a pus la cale distrugerea evreilor, Estera le-a cerut să postească (Estera 4:15-17) și situația s-a răsturnat, etc.

Dacă postul este menționat doar de două ori în Faptele Apostolilor în legătură cu luarea unor decizii importante (13:1,2 și 14:21-23), totuși constituia o practică obișnuită a Bisericii primare. Mutându-ne privirea de la lucrurile acestei lumi, ne putem concentra mai mult la Dumnezeu. În Matei 6:16-18, Isus a spus: „Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii, care își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun, că și-au luat răsplata. Ci tu, când postești, unge-ți capul, și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.

Postul creștin este mai mult decât renunțarea la mâncare, este un mod de viață de sacrificiu înaintea lui Dumnezeu și implică o anumită atitudine. Este cel mai bine descris in Isaia 58, unde vedem că postul înseamnă smerenie, că slăbește lanțurile nedreptății și jugul robiei, eliberează pe cei asupriți, ajută săracii, etc, iar rezultatul este acesta:

Atunci lumina ta va răsări ca zorile, și vindecarea ta va încolți repede; neprihănirea ta îți va merge înainte, și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema, și Domnul va răspunde, vei striga, și El va zice: ,Iată-Mă!

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/rugaciune-mijlocire/1940-postul#ixzz3Ik1Ht3Hs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari