Se incarca
studiu

Bazele crestinismului – Dumnezeu (2)

God1Eram un copil atunci când mama mea m-a învățat cum să mă bucur de furtuni. Își punea mâinile în jurul meu în timp ce eram la fereastra din casa noastră din America Latină. Vântul bătea printre bananierii din curtea noastră din față. Era magnific să văd frunzele azvârlite, ude de ploaie strălucind când fulgera. Furtuna suna ca tobele, povestind cât de mult iarba și florile iubeau ploaia înviorătoare.

Oamenii se pot bucura sau se pot teme de furtună, în funcție de ceea ce au fost învățați. De asemenea, este important de știut ce fel de furtună este – benefică sau distructivă.

Cum poți să înțelegi o furtună? Care este forma vântului, a ploii și a fulgerului? Poți pune o furtună într-o sticlă? Bineînțeles că nu. O furtună este înțeleasă atunci când îi studiem părțile: de exemplu, aerul rece întâlnind aerul fierbinte. Putem studia efectele – ce face pământului sau mării.

Într-un fel, Dumnezeu poate fi comparat cu o furtună. Unii oameni se tem de El, iar alții Îl iubesc – în funcție de ceea ce li s-a spus și de ceea ce au făcut în această privință.

Nu-L poți vedea pe Dumnezeu, dar poți studia ceea ce face El. În Lectia 1 am învățat că Biblia este cea care ne spune totul despre Dumnezeu – despre calitățile Lui și cum se ocupă El de omenire. În această lecție vom privi în Biblie și vom explora câteva dintre multele lucruri care ne spun despre Dumnezeu.

În această lecție veți studia…
Relația Lui cu noi
Relația noastră cu El

Această lecție vă va ajuta…

  • Să numiți câteva atribute ale lui Dumnezeu.

RELAȚIA LUI CU NOI

Obiectivul 1. Numiți cel puțin cinci atribute ale lui Dumnezeu.

Biblia spune în Ioan 4 : 24 că Dumnezeu este Duh. Dicționarul ne spune că un duh este aspectul vital care dă viață. De vreme ce Dumnezeu este Creatorul, aceasta înseamnă că El este forța supranaturală care dă viață întregii Sale creații. Pentru că El este Duh, El nu poate fi văzut decât dacă El alege să Se descopere în anumite forme vizibile.

S-a descoperit pe Sine prin Fiul Său. Ioan 1 : 14 spune: „Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.”

Dumnezeu S-a descoperit pe Sine ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, Trei Persoane care sunt numite Divinitate sau Treime. În multe locuri se face referire la cele Trei Persoane. Unul dintre versete este în Matei 28 : 19: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

O metodă bună de a învăța mai multe despre Dumnezeu este studiind atributele și calitățile Sale. Dumnezeu este bun, sfânt, drept, atotputernic, atotștiutor și veșnic. Să privim la câteva versete care menționează aceste calități și altele, de asemenea.

Exodul 34 : 6 spune:„Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie”.

Levitic 11 : 44: „Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru; voi să vă sfinţiţi, şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt Sfânt.”

Faptul că El este Atotputernic poate fi găsit în Daniel 4 : 35: „El face ce vrea şi nimeni nu poate să stea împotriva voinței Lui.” Dumnezeu știe totul.

Nu există nimic care poate fi ascuns de Dumnezeu; totul din întreaga creație este expus în fața ochilor Lui. „Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face.” (Evrei 4 : 13).

Apocalipsa 10 : 6 ne spune că Dumnezeu este etern. Un înger „a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul şi lucrurile din el, pământul şi lucrurile de pe el, marea şi lucrurile din ea.”

Cele câteva versete pe care le-am citit, versete care oferă o mică descriere a lui Dumnezeu, ne ajută să realizăm cât de mare este El. E puternic, dar este și milos și blând. Și vrea să aibă o legătură apropiată cu noi, creația Sa.

Temă pentru voi

1. Citiți referințele biblice și completați cu cuvintele corecte următoarele declarații:
a) Matei 6 : 9 – 11. Dumnezeu este comparat cu un iubitor……………………..care îngrijește de ai Săi…………………………………………………………..
b) Isaia 66 : 13. Dumnezeu mângâie chiar așa cum o ……………….mângâie pe ai ei …………………………………………………………..

2. Priviți la aceste versete biblice. Scrieți în dreptul fiecărei referințe biblice atributul lui Dumnezeu, așa cum credeți că se potrivește. De exemplu: sfânt, iertător și așa mai departe.
a) 2 Împărați 4 : 42 – 44 ……………………………………………………………..
b) Geneza 9 : 13 – 17 …………………………………………………………….
c) 2 Cronici 7 : 13 – 14 ……………………………………………………….
d) Exodul 3 : 7 …………………………………………………………………….
e) Psalmul 97 : 10 – 12 ………………………………………………………………

Dacă vreți să știți mai multe despre atributele lui Dumnezeu, veți găsi un exercițiu la fel ca cel pe care l-ați efectuat și care vă va ajuta. Alegeți un alt psalm și, în timp ce citiți, scrieți însușirile lui Dumnezeu care înseamnă cel mai mult pentru voi. Psalmul 103 și psalmul 139 conțin minunate descrieri ale lui Dumnezeu și a grijii Lui pentru noi.

Verificați-vă răspunsurile

RELAȚIA NOASTRĂ CU EL

Obiectivul 2. Recunoașteți că responsabilitatea voastră primordială este față de Dumnezeu.

În Matei 22 : 37 Isus a zis: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.”

Există diferite metode prin care putem să-I arătăm lui Dumnezeu că Îl iubim. Închinarea și lauda noastră pot pune dragostea noastră în cuvinte rostite direct Lui. Dar ar trebui și să demonstrăm dragostea noastră.

Acum… ascultați la ceea ce Domnul, Dumnezeul vostru cere de la voi: „ce alta cere de la tine Domnul, Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubeşti şi să slujeşti Domnului, Dumnezeului tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău” (Deuteronom 10 : 12, 13)

“Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită…” (1 Ioan 2 : 5). Dacă vrem să ne arătăm dragostea față de Dumnezeu, vom urma instrucțiunile pe care El ni le-a dat prin Cuvântul Lui.

O altă cale de a ne arăta dragostea față de Dumnezeu este prin dăruirea și împărțirea cu ceilalți. 1 Ioan 3 : 17, 18 spune: „Dar cine are bogăţiile lumii acesteia şi vede pe fratele său în nevoie şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul.”

Adevărata dragoste care ascultă și dăruiește va fi o dragoste împlinită și răsplătită. Isus a zis în Luca 10 : 28 că dacă Îl iubim pe Dumnezeu mai presus de toate acestea, „vom trăi”. Unii oameni cred că „adevărata trăire” înseamnă bogăția, puterea și funcția. Dar aceste lucruri în ele însele nu vor satisface niciodată pentru că am fost creați în asemănarea lui Dumnezeu și pentru gloria Lui. Sufletele noastre trebuie împlinite prin lucrurile spirituale.

Adevărata viață este să Îl iubești pe Dumnezeu. Isus a zis: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6 : 33). Nu vă limitați la lucrurile mai puțin importante. Iubiți-L pe Dumnezeu cu toată inima voastră.

Temă pentru voi

3. Încercuiți litera din fața completării corecte. Mai presus de toate acestea, ar trebui să iubiți:
a) puterea, astfel încât să aveți control asupra vieții voastre.
b) pe Dumnezeu și să puneți în practică această dragoste.

4. Citiți versetele următoare și încercuiți pe cele care vă spun care este prima voastră responsabilitate față de Dumnezeu.
a) Deuteronom 6 : 5
b) Deuteronom 10 : 12
c) Deuteronom 13 : 3
d) Iosua 22 : 5
e) Marcu 12 : 30
f) Iuda 21

Verificați-vă răspunsurile

1. a) tată, copiii.
b) mamă, copiii.

2.  Puteți folosi propriile voastre cuvinte, dar răspunsurile pot fi în acest fel:
a) atotputernic.
b) plin de milă.
c) iertător.
d) atotștiutor sau atotvăzător.
e) sfânt.

3. b) pe Dumnezeu și să puneți această dragoste în practică.

4. Toate literele trebuie încercuite, pentru că fiecare verset vă spune că prima voastră responsabilitate față de Dumnezeu este să-L iubiți.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/curs-bazele-crestinismului/2964-bazele-crestinismului-2-dumnezeu#ixzz3J1fX6BxA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari