Se incarca
studiu

Bazele crestinismului – Omul (3)

copiiExistă o poveste pentru copii despre un faimos sculptor în lemn care a sculptat într-o zi figura unui băiețel. Era o sculptură frumoasă și bărbatul i-a dat numele Pinocchio. Era mândru de lucrarea lui, dar nu se putea ca sculptura să îl iubească.

Ce s-ar fi întâmplat dacă sculptorul ar fi pus o mică mașinărie în interiorul băiețelului de lemn? Poate ar fi putut face mica figurină din lemn să se miște și să spună: „Te iubesc”. Ar fi împlinit acest fapt pe sculptor? Ar fi fost el încântat și ar fi zis: „Acum știu că sculptura mea mă iubește”? Nu, pentru că asta nu ar fi o expresie a dragostei. Ar fi doar o frază mecanică fără vreun sentiment real.

Povestea spune că într-un anume mod, băiețelul de lemn a prins viață. Avea o minte proprie, iar când a zis: „Te iubesc”, aceasta chiar l-a încântat pe sculptor. De ce? Pentru că băiețelul de lemn nu a fost obligat să spună – el a zis-o cu dragoste.

Știm că povestea este doar o fabulă, dar ne oferă o mică imagine a ceea ce a simțit Dumnezeu când a creat omul. El l-a creat frumos și, cel mai important, cu puterea de a lua decizii proprii. Dumnezeu a creat omul, dar nu l-a sculptat dintr-o bucată de lemn. Cum l-a creat? Ce calități a pus El în om? În ultima lecție am studiat câteva din calitățile lui Dumnezeu și atitudinea noastră față de El. Acum să privim la cum a creat Dumnezeu omul și responsabilitatea pe care i-a dat-o.

În această lecție vom studia…

  • Condiția omului la creație
  • Condiția omului în prezent

Această lecție vă va ajuta…

  • Să explicați cum și de ce a creat Dumnezeu omul.
  • Să înțelegeți cauza condiției păcătoase a omului.

CONDIȚIA OMULUI LA CREAȚIE

Obiectivul 1. Explicați cum a fost creat omul și identificați un motiv pentru care a fost creat.

Dumnezeu a creat o lume frumoasă cu copaci, flori și animale. Biblia spune că Dumnezeu a fost mulțumit de tot ce a văzut. Dar lucrarea nu era completă. Nu erau oameni care să se bucure și să împartă acea frumusețe.

Geneza 1 : 26 – 27 ne spune: „Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.”

Omul era diferit de animalele create deja, pentru că omul era creat în asemănarea lui Dumnezeu. El a fost o creație glorioasă, perfectă ca și trup, suflet și spirit. Mai multe detalii despre această relatare sunt date în Geneza 2, unde ni se spune cum a creat Dumnezeu omul din țărâna pământului. Apoi i-a suflat în nări suflare de viață și omul a început să trăiască.

Împreună cu viața a venit și responsabilitatea. Omul putea să ia decizii proprii. Putea să Îl glorifice pe Dumnezeu în trăirea lui de zi cu zi. Isaia 43 : 7 ne oferă cuvintele lui Dumnezeu „pe toţi cei ce poartă Numele Meu şi pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit şi i-am alcătuit.”

Biblia spune că în răcoarea serii Dumnezeu se plimba și vorbea cu omul în frumoasa grădină unde locuia. Dumnezeu a iubit pe acești primi oameni, Adam și Eva, și a dorit ca părtășia lor perfectă să dureze veșnic. Dar El știa că nu putea să fie perfectă dacă ar fi fost forțată, dacă Adam și Eva nu ar fi avut de ales decât să aibă o părtășie cu El.

Pentru că Dumnezeu are libertatea de a alege și a făcut omul după asemănarea Lui, El a dat omului libertatea de a decide dacă acea părtășie ar trebui să continue așa cum era – frumoasă și neîntreruptă. Probabil că Adam și Eva doreau să mențină aceasta, dar doreau și alte lucruri. Într-o zi vor avea să ajungă într-un loc în care vor decide ce au vrut cel mai mult.

Temă pentru voi

1. Încercuiți litera din fața fiecărei propoziții ADEVĂRATE.
a) Omul a fost creat pentru gloria lui Dumnezeu.
b) Dumnezeu a creat omul din nimic.
c) Suflarea lui Dumnezeu a făcut ca omul să fie un suflet viu.
d) Omul a fost creat perfect în trup, suflet și spirit.
e) Omul a fost creat cu libertatea de a alege.

2. Memorați Apocalipsa 4 : 11. După ce ați memorat versetul, completați spațiile libere de mai jos:

…………….. ești…………………. și……………………………….. nostru, să primești……………….., ……………………. și……………………………, căci Tu ………………………… toate lucrurile, și prin voia Ta …………………………………….. și …………………………………!

3. Alegeți completarea corectă pentru următoarele enunțuri. Omul a fost creat ca să fie:
a) asuprit și să muncească excesiv.
b) forțat să intre în slujba lui Dumnezeu.
c) o glorie pentru Dumnezeu

CONDIȚIA OMULUI ÎN PREZENT

Obiectivul 2. Recunoașteți condiția omului ca și rezultat al căderii sale.

Ce bucurie trebuie să fi simțit inima lui Dumnezeu având o legătură strânsă cu creația Sa. Apoi Adam și Eva au ales să rupă acea părtășie prețioasă cu Dumnezeu.

Astfel a căzut omul din starea lui perfectă. A făcut alegerea greșită și a devenit păcătos. Romani 5 : 19 spune: „prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au fost făcuţi păcătoşi”.

Dreptatea lui Dumnezeu nu putea să ignore păcatul. Dumnezeu nu poate să mintă și să lucreze împotriva Cuvântului Său. El a zis că neascultarea l-ar face pe om un muritor. Adam și Eva trebuiau să părăsească grădina Edenului și să fie separați de prezența lui Dumnezeu.

Condiția omului în prezent este încă una păcătoasă. Romani 3 : 23 spune: „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” Omul nu a pierdut niciodată posibilitatea de a alege. Alegerile greșite încă țin oamenii departe de Dumnezeu.

Temă pentru voi

Alegeți răspunsul care completează cel mai bine fiecare frază. Încercuiți litera din fața alegerii voastre.

4. Țefania 3 : 17 spune că atunci când ești în părtășie cu Domnul, El…
a) simte că este cel mai mic lucru pe care-l poți face
b) nu mai poate de veselie pentru tine și se bucură de tine.
c) știe că omul va fi din nou neascultător față de El.
d) îți va da o viață nouă.

5. Iov 8 : 3 spune că: „Dumnezeu nu va răsturna niciodată dreptatea; El nu va răsturna niciodată pe cel drept.” Din această cauză Dumnezeu trebuia să fie drept în caracterul Său și…
a) omul a pierdut abilitatea de a alege corect sau greșit.
b) să-Și ducă la îndeplinire Cuvântul pedepsind păcatul.
c) Adam și Eva trebuiau să plece din grădina Edenului.
d) a decis că Adam și Eva nu au înțeles cu adevărat instrucțiunile Lui.

6. Condiția omului în prezent este una de:
a) separare față de Dumnezeu.
b) natură păcătoasă.
c) iresponsabilitate pentru păcatele lui.

Verificați-vă răspunsurile

1. a) Omul a fost creat pentru gloria lui Dumnezeu.
b) Suflarea lui Dumnezeu l-a făcut pe om un suflet viu.
d) Omul a fost creat perfect în trup, suflet și spirit.
e) Omul a fost creat cu libertatea de a alege.

2. vrednic, Doamne, Dumnezeul, slava, cinstea, puterea, ai făcut, stau în ființă, au fost făcute.

3. c) o glorie a lui Dumnezeu.

4. b) nu mai poate de veselie pentru tine și se bucură de tine.
d) îți va da o viață nouă.

5. b) să-Și ducă la îndeplinire Cuvântul pedepsind păcatul.
c) a decis că Adam și Eva nu au înțeles cu adevărat instrucțiunile Lui.

6. a) separare față de Dumnezeu.
b) o natură păcătoasă.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/curs-bazele-crestinismului/2965-bazele-crestinismului-3-omul#ixzz3JJDMH3TT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari