Se incarca
studiu

Bazele crestinismului – Mantuirea (6)

savedMă aflam în mica ei casă când Amelia (95 de ani) mi-a povestit cum a ajuns să-L accepte pe Isus ca și Mântuitor al ei.

Cu mulți ani în urmă, stătea în ușa bisericii din America Latină. Îi era teamă să intre, dar a ascultat cu mare atenție ce spunea predicatorul: „Isus este Mântuitorul tău. El te va salva de păcatele tale. Când ești în nevoie, cheamă-L pe Isus.”

În acea zi s-a întors înapoi spre deal, iar când a intrat în camera ei a auzit un foșnet. Dintr-o dată, înainte de a putea fugi, un mare șarpe boa s-a încolăcit în jurul ei. Putea vedea capul mare al șarpelui în fața ei în timp ce începea să strângă. Și-a amintit cuvintele predicatorului și în disperarea ei a strigat: „Isus, salvează-mă! Isus, salvează-mă!” Șarpele a început să slăbească, a căzut de pe ea și s-a târât afară din cameră.

Nu mai e nevoie să spun că în acea zi Amelia nu doar că a mulțumit Domnului Isus pentru că a salvat-o de șarpe, dar I-a cerut să o salveze și din punct de vedere spiritual.

Același Domn Isus care a salvat-o pe Amelia te poate salva și pe tine. Să studiem despre salvarea sau mântuirea prețioasă și ce putem face ca să o obținem.

În această lecție veți studia…

  • Definiția mântuirii
  • Introducere în mântuire
  • Rezultatele mântuirii

Această lecție vă va ajuta…

  • Să descrieți ce înseamnă mântuirea.
  • Să aplicați principiile mântuirii în viața voastră.
  • Să vă evaluați viața în lumina rezultatelor așteptate atunci când primim mântuirea.

DEFINIȚIA mântuirii

Obiectivul 1. Recunoașterea definiției biblice a mântuirii.

Într-o zi un tânăr de la o Universitate mi-a zis: „Sunt multe drumuri spre mântuire și spre cer. Sinceritatea este cheia atingerii cerului. Poți crede ce vrei atât timp cât ești sincer.”

Avea dreptate? Este sinceritatea suficientă? Sau poate o persoană sinceră să greșească?

Biblia este foarte clară atunci când spune că libertatea față de păcat vine doar prin Isus Hristos. Apocalipsa 1 : 5 spune: „… A Lui (Isus Hristos), care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său…”

Faptele Apostolilor 4 : 12 spune: „În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.”

Așadar, în definirea mântuirii noi putem spune că este o grațiere de păcat, dar trebuie să adăugăm „prin moartea lui Isus Hristos.”

Cine are nevoie de mântuire? Așa cum am studiat anterior, fiecare a păcătuit și a fost condamnat la moarte eternă sau separare față de Dumnezeu. Ezechiel 18 : 4 spune că „…Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.” În Romani 3 : 23, citim: „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.”. Întreaga omenire este în nevoie de iertare de păcat și grațiere prin Isus Hristos.

Temă pentru voi

1. Încercuiți litera din fața versetelor care ne vorbesc despre mântuirea care vine prin Isus Hristos.
a) Luca 19 : 10
b) Romani 5 : 8
c) Romani 1 : 16
d) Galateni 1 : 4

2. Alegeți răspunsul care completează cel mai bine această propoziție: Mântuirea înseamnă:
a) să fim sinceri în orice credem.
b) eliberare de păcat prin Isus Hristos.

3. Încercuiți litera din fața următoarelor declarații care sunt ADEVĂRATE.
a) Doar cei care rănesc pe alții au nevoie de mântuire.
b) Sunt multe drumuri care duc în cer la Dumnezeu.
c) Oamenii buni vor fi salvați.

INTRODUCERE ÎN mântuire

Obiectivul 2. Identificați afirmațiile care arată lucrurile de bază ale mântuirii

Câțiva ani mai târziu după învierea lui Isus, autorul cărții Faptele Apostolilor redă povestea unui paznic al unei închisori care era foarte speriat pentru că a avut loc un cutremur și a crezut că unii din prizonierii lui au scăpat. Doi dintre ei, Pavel și Sila, au fost urmași ai lui Hristos.

Pavel și Sila l-au asigurat repede pe paznic de faptul că nici un prizonier nu a fugit. Paznicul, văzând că Dumnezeu a făcut un miracol, a întrebat cum poate să fie salvat. Răspunsul pe care credincioșii l-au dat a fost unul foarte simplu. Se găsește în Faptele Apostolilor 16 : 31: „Pavel şi Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta.” Așadar, primul pas care trebuie făcut pentru salvare este să crezi în Domnul Isus.

În ce fel trebuie să credem? Din nou Biblia are răspunsul. Spune că trebuie să-L acceptăm pe Isus ca Domn și Mântuitor și să depindem de El ca să ne ducă în cer.

„Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.” (Ioan 20 : 31)

Când Îl acceptăm pe Isus ca și Domn și Salvator al nostru trebuie, de asemenea, să ne întoarcem de la păcate. Trebuie să ne căim și să-L rugăm pe Dumnezeu, de dragul lui Isus, să ne ierte și să ne curețe. Dacă îi cerem Lui să facă aceasta, trebuie să credem că El ne iartă și ne curăță. 1 Ioan 1 : 9: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.”

Această acceptare a lui Isus ca Domn și Mântuitor se face pur și simplu prin comunicarea cu El așa cum ai vorbi cu un prieten. Dacă nu ai făcut niciodată acest pas, doar spune-I lui Dumnezeu că vrei să accepti iertarea pe care El o oferă. Poate ai putea să spui cu cuvintele tale ceva asemănător cu cele de mai jos:

„Tată, recunosc că sunt un păcătos. Îmi pare rău pentru păcatul meu și Îți cer ca să mă ierți. Curăță-mă și ține-mă departe de tot ceea ce aș putea face greșit. Accept sacrificiul Fiului Tău, Isus, care a murit pentru mine. Îl accept acum ca și Domn și Mântuitor al meu. Îți mulțumesc. Amin.”

Dacă te-ai rugat sincer în acest mod, poți să crezi că păcatele tale sunt iertate! Poți să-L lauzi și să-I mulțumești lui Dumnezeu că Îi aparții, că ești copilul Lui.

Temă pentru voi

Pentru aceste exerciții, alegeți răspunsul care completează cel mai bine fiecare afirmație. Încercuiți litera din fața alegerii voastre.

4. Citiți Romani 1 : 16. Spune că mântuirea este pentru fiecare care:
a) trăiește conform regulilor.
b) crede.
c) este bogat.

5. Potrivit pasajelor din Faptele Apostolilor 16 : 31 și Ioan 20 : 31, credința pentru mântuire trebuie să fie în:
a) Domnul Isus.
b) ucenicii care au fost sfinți.
c) tradițiile bisericii din care faci parte.

REZULTATELE mântuirii

Obiectivul 3. Recunoașteți cinci efecte ale mântuirii.

Ce se întâmplă cu tine atunci ând accepți mântuirea? Are loc o schimbare spirituală categorică, o transformare. Uneori aceasta este numită o schimbare a inimii. 2 Corinteni 7 : 10 spune: „În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire, şi de care cineva nu se căieşte niciodată; pe când întristarea lumii aduce moartea.” 2 Corinteni 5 : 17 ne spune: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”

Această schimbare poate fi văzută în diferite moduri. Uneori atitudinea unei persoane asupra vieții se schimbă din tristețe în fericire, sau poate acum iubește pe cineva pe care nu a putut să-l iubească înainte.

Pot exista și transformări fizice. Cei care au fost legați de vicii cum ar fi alcoolul, pot fi eliberați. Domnul este puternic ca să facă orice schimbare necesară în persoana care crede acum în El. Să-L accepți pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor înseamnă și să te naști în familia lui Dumnezeu. Aceasta e ceea ce a vrut să spună Isus când a zis în Ioan 3:3 că noi trebuie „să ne naștem din nou”.

Ioan 1:12-13: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.”

Biblia vorbește, de asemenea, de înfiere care aduce o relație similară. Prin înfiere suntem primiți în familia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne face copiii Lui, oferindu-ne toate drepturile moștenirii care aparține copiilor lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu se alătură cu duhurile noastre ca să declare că noi suntem copiii lui Dumnezeu. De vreme ce suntem copiii Lui, vom moșteni binecuvântările pe care El le păstrează pentru poporul Lui și vom moșteni împreună cu Hristos ceea ce Dumnezeu a păstrat pentru El; pentru că dacă suntem parte la suferințele lui Hristos, vom fi parte și la gloria Lui. (Romani 8 : 16 – 17).

Să fii în familia lui Dumnezeu este ceva special. De aceea vei auzi creștinii numindu-se unii pe alții „frate” sau „soră”. Este un mod de a spune: „Noi aparținem aceleiași familii.”

Putem să fim siguri de mântuirea noastră? Într-o zi o tânără a cerut să mă rog pentru ea. Mi-a zis că atunci când L-a acceptat pe Hristos ca și Mântuitor s-a simțit atât de minunat, era plină de bucurie. Acum nu mai simțea la fel și voia să știe de ce „și-a pierdut mântuirea”. Noi știm că nu suntem mântuiți prin ceea ce simțim, ci prin Dumnezeu și Cuvântul Lui.

Dacă am îndeplinit condițiile pe care ni le dă Biblia pentru mântuire, trebuie să credem că suntem mântuiți indiferent de ceea ce simțim. De asemenea, Duhul Sfânt poate să asigure inima noastră în acest sens. Putem, de asemenea, găsi reasigurare din partea fraților și surorilor noastre în Hristos, așa cum a găsit prietena mea când a venit la mine. „Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său, rămâne în moarte.” (1 Ioan 3 : 14)

Probabil că ați auzit creștini folosind cuvintele „justificare” și „sfințenie”. Ce înseamnă acestea?

Justificarea este eliberarea față de păcat. Înseamnă să fii îndreptățit. Este un rezultat al mântuirii. Dumnezeu ne iartă păcatele, ia vina noastră și spune că suntem acum îndreptățiți – ca și când nu am fi făcut niciodată ceva greșit. Romani 5 : 1 ne spune: „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem (sau: să avem.) pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” Să fii îndreptățit cu Dumnezeu, să ai pace cu El înseamnă justificare.

Sfințenia înseamnă să fii sfințit, ceea ce înseamnă să fii curățit de păcat și devotat lui Dumnezeu. „Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.” (1 Tesaloniceni 5 : 23)

Dumnezeu dorește ca toți creștinii să fie sfințiți. „Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie” (1 Tesaloniceni 4 : 3). „Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul.” (Evrei 12 : 14)

Nu există nici un alt punct care să fie atins în timp ce vorbim despre rezultatele morții lui Isus pe cruce. Aceasta este vindecarea divină. Vindecarea divină a fost inclusă în beneficiile pe care Isus ni le-a adus prin crucea de la Calvar.

„Seara, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate, şi a tămăduit pe toţi bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.” (Matei 8 : 16, 17)

„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” (Isaia 53 : 5). Vindecarea divină este puterea supranaturală a lui Dumnezeu care aduce sănătate trupului.

Iacov 5:14-15 ne spune cum putem să cerem această vindecare: „Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe presbiterii (sau: bătrânii) Bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.  Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.”

Temă pentru voi

6. Încercuiți literele din fața răspunsurilor corecte pentru această întrebare. Care dintre următoarele sunt rezultate ale mântuirii?

a) Transformarea
b) Înfierea sau „nașterea din nou”
c) Justificarea (îndreptățirea)
d) Sfințirea
e) Accesul la vindecare divină

7.  Citiți cuvintele din coloana din stânga. Scrieți în dreptul fiecăruia numărul definiției corecte din coloana din dreapta

a) Transformare
b) Sfințire
c) Justificare
d) Vindecare divină
e) Înfiere
1) Să fii făcut sfânt
2) Sănătate prin mijloace supranaturale
3) O schimbare completă
4) Devenind parte din familia lui Dumnezeu
5) Fiind îndreptățit

Verificați-vă răspunsurile

1. Ar trebui să încercuiți toate literele pentru că fiecare ne spune că mântuirea vine prin Isus Hristos.

2. b) eliberare de păcat prin Isus Hristos.

3. NU ar trebui să încercuiți nici una din variante. NICI UNA nu este adevărată.

4. b) crede

5. a) Domnul Isus

6. Ar trebui să încercuiți toate literele pentru că toate sunt rezultate ce apar în urma mântuirii.

7. a 3) O schimbare completă
b 1) Să fii făcut sfânt
c 5) Fiind îndreptățit
d 2) Vindecare prin mijloace supranaturale
e 4) Devenind parte din familia lui Dumnezeu

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/curs-bazele-crestinismului/2968-bazele-crestinismului-6-mantuirea#ixzz3JOzstfYb

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recomandari