Se incarca
studiu

Bazele crestinismului – Duhul lumii (9)

ingeri_demoni„Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume.” (1 Ioan 4 : 4).

Marina era o adolescentă când a deveni medium spiritist. Când am întâlnit-o avea 25 de ani și era deja legată de Satana și duhurile demonice. Primele trei săptămâni din acele 9 luni în care eu și alți credincioși am locuit cu Marina și soțul ei au fost un moment de teribilă luptă spirituală.

În fiecare seară ne-am pus mâinile peste Marina, rugându-ne pentru eliberarea ei. Duhurile demonice au încercat s-o omoare și, de asemenea, să ne rănească și pe noi, dar nu au putut. Am rezistat forțelor satanice și am cerut protecția sângelui lui Isus. Încet duhurile demonice au plecat. Puterea lui Dumnezeu a fost mai mare și în curând Marina a fost complet eliberată! Putea să spună tuturor: „Dumnezeu care este în mine este mai mare decât Satana sau orice alte spirite demonice din această lume!”

Marina a devenit membră a familiei lui Dumnezeu, parte din biserica despre care tocmai am studiat. Doar Dumnezeu a condus-o și doar Duhul Sfânt a locuit în ea.

Poate că și tu ai văzut puterea lui Satana la lucru. Dar nu trebuie să te temi. Puterea lui Dumnezeu este mai mare! În această lecție vom învăța despre forțele duhurilor acestei lumi și protecția pe care o avem ca și credincioși în Hristos.

În această lecție veți studia…

  • Satana și duhurile demonice
  • Îngerii

Această lecție vă va ajuta…

  • Să explicați cine este Satana și care este destinul Lui.
  • Să cunoașteți diferența dintre îngerii buni și îngerii răi.
  • Să fiți conștienți de beneficiile pe care le au asupra creștinilor îngerii cei buni.

SATANA ȘI DUHURILE DEMONICE

Obiectivul 1. Să spuneți cine este Satana și care este destinul lui și al duhurilor demonice.

Satana este un înger viclean care a fost alungat din cer pentru că a vrut să se ridice pe sine mai presus de Dumnezeu. Isaia 14 : 14 – 15 spune: „…„mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.” Dar ai fost aruncat în locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului!”

Îngerii răi care l-au urmat au avut aceeași soartă: „Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată…” (2 Petru 2 : 4). „Isus le-a zis: „Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer.” (Luca 10 : 18)

Satana (numit uneori Lucifer sau cel rău) încearcă să-i întoarcă pe oameni de la a sluji pe Dumnezeul cel Viu. 1 Petru 5 : 8 ne avertizează: „Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.”

Duhurile demonice lucrează cu Satana ca să rănească și să distrugă oamenii. Matei 8 : 28 – 34 ne vorbește despre doi bărbați care și-au pierdut mințile pentru că erau posedați de duhurile rele sau demoni. Dar puterea lui Dumnezeu a fost întotdeauna mai mare decât diavolul. Isus a arătat acea putere prin alungarea demonilor din acei bărbați.

„Seara, au adus la Isus pe mulţi îndrăciţi. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate, şi a tămăduit pe toţi bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.” (Matei 8 : 16 – 17)

Când va veni Hristos ca să-Și stabilească Împărăția Lui pe pământ, Satana va fi aruncat în iad. „Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor. (Apocalipsa 20 : 10)

Când te confrunți cu ispitele din partea lui Satana sau ești în pericol din cauza spiritelor demonice, poți să te împotrivești. Iacov 4 : 7 spune: „Supuneţi-vă, deci, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.” O cale de a te împotrivi diavolului este să spui cu voce tare. Poți spune ceva de acest fel: „Mă împotrivesc diavolului. El nu are nici o putere asupra mea pentru că eu sunt un copil al lui Dumenzeu. Sunt acoperit și protejat de sângele lui Isus care a biruit pe Satana și toți îngerii lui.”

„Ei (frații noștri) l-au biruit, prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.” (Apocalipsa 12 : 11)

Așa cum vom studia în secțiunea următoare, Dumnezeu Își trimite îngerii Lui ca să lucreze pentru noi. Nu trebuie să te temi de nimic dacă ești un copil al lui Dumnezeu!

Temă pentru voi

1. Căci …………………………nu ne-a dat un …………………………….., ci de ………………………., de ……………………… şi de …………………………….. . (2 Timotei 1 : 7)

2. Încercuiți litera din fața fiecărui enunț ADEVĂRAT despre Satana și duhurile demonice.
a) Satana este ca un leu care răcnește și vrea să rănească pe cei credincioși.
b) Duhurile demonice sunt doar imaginația oamenilor care nu știu mai multe.
c) Satana și duhurile demonice sunt biruite de sângele lui Isus vărsat pe cruce.
d) Dacă un credincios se împotrivește diavolului, diavolul nu-l va putea răni.

3. Citiți Matei 25 : 41. Ce a fost pregătit pentru diavol și îngerii săi? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ÎNGERII

Obiectivul 2. Identificați trei funcții ale îngerilor.

Ce sunt îngerii? „Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mântuirea?” (Evrei 1 : 14)

Ai auzit de îngeri păzitori? Sunt reali. Biblia spune: „Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi-i scapă din primejdie.” (Psalmul 34 : 7)

Îngerii au multe funcții, prima dintre ele fiind să Îl slujească pe Dumnezeu, Creatorul lor. Îngerii Îl slăvesc pe Dumnezeu tot timpul. Neemia 9 : 6 spune:„…oştirea cerurilor se închină înaintea Ta.” Ei nu acționează pentru ei, ci sunt sub autoritatea lui Dumnezeu. 1 Petru 3 : 22 ne spune că Isus „care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălţat la cer, şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile.”

Îngerii au participat când a fost dată legea veche (Galateni 3 : 19) și mai târziu au cântat deasupra dealurilor Iudeii anunțând nașterea lui Isus (Luca 2 : 13 – 14). Am auzit toți cântările lor, cuvintele de bucurie la fiecare sărbătoare a Nașterii Domnului.

Au slujit lui Isus în timp ce El era pe pământ. Luca 4 : 11 ne spune că după ispitirea lui din pustiu, îngerii L-au ajutat. Când Isus S-a rugat în agonie în grădina Ghetsimani, un înger a venit și L-a întărit.

Biblia ne spune că îngerii lucrează și ei. Deși nu sunt văzuți adesea, ei privesc spre noi – ne țin și ne protejează de pericol. Nu avem cum să știm accidentele și alte necazuri de care am fost scăpați datorită lucrării îngerilor pentru noi.

Totuși, știm că au fost trimiși ca să ne ajute pentru că Biblia spune astfel. Exemplele sunt date și pentru a ne încuraja pe noi ca să credem. Când Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, el a mărturisit regelui: „Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a închis gura leilor, care nu mi-au făcut nici un rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea Lui…” (Daniel 6 : 22)

1 Împărați 19:5 ne spune că un înger i-a adus mâncare profetului Ilie când a fost atât de obosit și credea că o să moară. „S-a culcat şi a adormit sub un ienuper. Şi iată, l-a atins un înger şi i-a zis: „Scoală-te şi mănâncă.” Un înger l-a eliberat pe apostolul Petru din închisoare când a fost persecutat pentru Evanghelie. Faptele Apostolilor 12:7: „Şi iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neaşteptate, şi o lumină a strălucit în temniţă. Îngerul a deşteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, şi i-a zis: „Scoală-te, iute!” Lanţurile i-au căzut jos de pe mâini.”

Fie că îngerii sunt văzuți sau sunt invizibili, noi știm că sunt trimiși să lucreze pentru noi. Cât de mângâietor să știm că ei sunt gata să facă orice le spune Dumnezeu. Așa cum am învățat deja, ei nu acționează decât sub autoritate divină. Nici nu acceptă să fie slăviți. Ioan, cel preaiubit, a fost atât de copleșit de un mesaj dat din partea unui înger încât a căzut în genunchi ca să-l slăvească. Dar îngerul l-a oprit. „Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul proorociei.”)” (Apocalipsa 19 : 10)

Nu trebuie să te închini îngerilor, dar le poți oferi motive de bucurie. Dacă ți-ai predat viața în mâna lui Hristos, atunci le-ai oferit deja bucurie. Isus a zis: „Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăieşte.” (Luca 15 : 10) Ca și copil al lui Dumnezeu, te poți baza pe ajutorul necontenit al îngerilor. „Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale…” (Psalmul 91 : 11)

Temă pentru voi

4. Citiți versetele următoare și în dreptul fiecărui verset scrieți funcția îngerilor care este menționată în acel verset.
a) Evrei 1 : 6 ………………………………………………………..
b) Geneza 24 : 40 ………………………………………………………
c) Psalmul 91 : 11 …………………………………………………………

5. Desenați un cerc în jurul completării corecte a propoziției. Îngerii…
a) sunt creați pentru a fi slăviți..
b) pot acționa sau vorbi fără autoritatea lui Dumnezeu.
c) sunt slujitori ai lui Dumnezeu și ajută copiii Domnului.

Verificați-vă răspunsurile

1.  Dumnezeu, duh de frică, putere, dragoste și chibzuință.

2. a) Satana este ca un leu care răcnește și vrea să rănească pe cei credincioși.
c) Satana și duhurile demonice sunt biruite de sângele lui Isus vărsat pe cruce.
d) Dacă un credincios se împotrivește diavolului, diavolul nu-l va putea răni.

3 . Focul etern.

4. a) Îl slăvesc pe Dumnezeu b) oferă succes. c) protejează.

5. c) sunt slujitori ai lui Dumnezeu și ajută copiii Domnului.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/curs-bazele-crestinismului/2971-bazele-crestinismului-9-duhul-lumii#ixzz3JaZACjE5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari