Se incarca
studiu

Bazele crestinismului – Crestinul si eul sau (14)

vindecareMica țară era în război civil, partizanii luptându-se peste tot. Un tânăr a fost prins de ei și amenințat cu moartea dacă nu renunță la creștinism. Într-un moment de disperare el a cedat și a renunțat la credință. A fost apoi forțat de către partizani să se alăture lor și să lucreze cu ei. A devenit liderul lor și i-a condus pe criminali la casele creștinilor pe care îi cunoștea.

Au trecut câteva luni. Apoi, într-o zi s-a aflat într-o luptă teribilă în care unul dintre oamenii lui l-a omorât. Ce pierdere – atât în această viață, cât și în cea care are să vină! Cât de bine ar fi fost dacă bărbatul ar fi stat ferm în convingerile sale. Ar fi putut atunci să-și piardă viața, dar ar fi câștigat viața eternă. El a eșuat în responsabilitatea lui față de Dumnezeu și față de ceilalți. A eșuat și în responsabilitatea față de el însuși.

Acest capitol ne va ajuta să înțelegem ce anume suntem datori față de noi înșine și cum să ascultăm de Dumnezeu care vrea ca viețile noastre să conteze atât în prezent, cât și în eternitate.

În această lecție veți studia…

  • Renunțarea la noi înșine
  • Curățirea noastră

Această lecție vă va ajuta…

  • Să realizați că cel mai mare câștig al vostru este găsit în renunțarea la voi
  • Să descrieți de ce un trup și o minte curate și pure sunt necesare pentru fiecare creștin.

RENUNȚAREA LA NOI

Obiectivul 1. Identificați ce înseamnă pentru un creștin „renunțarea la noi înșine”

Viața unui creștin nu-i aparține. Domnul este stăpân peste viața unui creștin pentru că El a cumpărat-o cu sângele Lui. „căci ştiţi că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire, pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană.” (1 Petru 1 : 18 – 19)

1 Corinteni 6 : 20 ne spune despre sacrificiul pe care L-a plătit Isus pe cruce: „Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, deci, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care Sunt ale lui Dumnezeu.” Dacă Isus Hristos a plătit un preț pentru noi și noi trebuie să plătim un preț. Biblia ne spune că a fi un creștin înseamnă să uităm de noi înșine și să Îl urmăm pe Isus. În Luca 9 : 23. cuvintele Domnului sunt: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.”

Uităm de noi atunci când facem voia lui Dumnezeu și nu voia noastră. Isus Hristos a stabilit un exemplu pentru noi. Cuvintele Lui din Ioan 6 : 38 ne spun: „…căci M-am pogorât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.”

„Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.” (Matei 7 : 21)

Ca și creștini trebuie să alegem să facem bine în fiecare zi, chiar dacă este împotriva propriilor noastre dorințe. „…ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, ca să-i treziţi poftele.” (Romani 13 : 14)

Sacrificarea propriilor noastre interese sună negativ? Sper că nu, pentru că Domnul nu ne cere niciodată ceva fără ca să ne ofere în schimb ceva mult mai bun. Este ca și povestea cu câinele și osul. Stăpânul lui a încercat să-i ia osul, dar câinele a devenit nervos și a mârâit. Osul era tot ce avea și nu voia să renunțe la el. Dar când stăpânul lui i-a pus în față o bucată mare de carne, câinele a renunțat imediat la os.

Uneori suntem prea concentrați să ne ținem de „oase” – lucrurile pe care credem că le vrem. Trebuie să realizăm că Domnul ne oferă ceva mai bun. Când ucenicii au fost concentrați la ceea ce trebuiau să renunțe, Isus le-a dat un răspuns clar.

„Şi ori şi cine a lăsat case sau fraţi sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde, pentru Numele Meu, va primi însutit, şi va moşteni viaţa veşnică.” (Matei 19 : 29)

Isus a zis într-un alt loc că El a venit „ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10 : 10) Viața în toată plinătatea ei! Aceasta e ceea ce caută lumea, dar doar Dumnezeu o poate oferi.

Da, fie ca tu să ajungi să cunoști dragostea Lui – deși nu poate fi pe deplin cunoscută – și să fii astfel umplut pe deplin de natura lui Dumnezeu. „…Și să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.” (Efeseni 3 : 19 – 21)

Temă pentru voi

1. Citiți Luca 14 : 27
a) Acest verset compară renunțarea la sine cu purtarea unei ……………………………………………………..
b) Potrivit acestui verset noi ar trebui să-L iubim pe Dumnezeu mai presus de ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Renunțarea la sine sau purtarea crucii noastre înseamnă
a) să nu deții nici o posesiune materială
b) să vinzi ce ai și să dai Bisericii
c) să faci voia lui Dumnezeu mai presus de voia ta

3. Care dintre următoarele declarații sunt ADEVĂRATE?
a) Isus Și-a dat viața pentru noi, nu ca să adauge la poverile noastre, ci ca să ne elibereze de propria vină.
b) Plinătatea vieții este dobândită fiind pe deplin umpluți de natura lui Dumnezeu.
c) Renunțarea la noi înseamnă să încetăm să acordăm atenției naturii noastre păcătoase.

4. Citiți Matei 11 : 28 – 30. Să porți crucea lui Isus nu este o povară, ci din contră, este ………………………………………………….. ………………………………………………………………………………

CURĂȚIREA NOASTRĂ

Obiectivul 2. Hotărârea unui comportament creștin adecvat privind păstrarea curată a trupului și a minții.

Un creștin ar trebui să-și păstreze curate trupul și mintea. Biblia ne spune de ce. „Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?” (1 Corinteni 6 : 19)

Unele obiceiuri cum ar fi fumatul și folosirea drogurilor rănesc sănătatea unei persoane și pot face rău și trupului și minții, scurtând viața acelei persoane. Cel ce le folosește se poate gândi că el se poate opri oricând vrea, dar aceasta nu este adevărat – el devine sclavul obiceiurilor sale.

„Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?” (Romani 6 : 16)

Poate că anumite ispite te-au biruit. Te duci în locuri care nu-i sunt pe plac Domnului sau citești cărți sau reviste față de care te-ai rușina ca El să le vadă? Obiceiurile dăunătoare pot fi biruite cerând lui Dumnezeu să te ajute să-ți schimbi căile. Spune-i Domnului că nu poți să birui răul prin puterea ta și El te va ajuta. Cere-I să te vindece. Apoi învață versetul următor și repetă-l oricând ești ispitit. „Pot totul în Hristos care mă întărește.” (Filipeni 4 : 13)

„Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, încrede-te în El, şi El va lucra…” (Psalmul 37 : 5)

Temă pentru voi

5. Ce ați face în situațiile următoare? Răspundeți cu DA sau NU la fiecare întrebare.

a) Ești invitat la petrecerea unui prieten (care e necredincios) ca să participi la activități care sunt împotriva convingerilor tale creștine. Te-ai duce doar de data aceasta ca să nu-l jignești pe prietenul tău?

b) Câțiva membri din biserica unde ești membru ți-au cerut să mergi într-un loc în care tu te aștepți să faci lucruri despre care tu știi că nu sunt pe placul Domnului. Ai accepta să mergi ca ei să nu simtă că tu încerci să pari mai „sfânt” decât sunt ei?

c) Câțiva necredincioși ți-au cerut să participi la festivități în casele lor și să ai o mărturie a modului cum te-ai convertit. Te-ai duce din cauză că este o oportunitate de a fi mărturie?

6. Un creștin convertit de curând îți mărturisește că nu se poate lăsa de fumat. Ce ai face?
a) Îi spui că nu va merge în cer dacă nu se lasă de fumat.
b) Îi spui pastorului, astfel încât creștinul să nu poată fi botezat.
c) Te rogi cu el și-l ajuți să meargă la Domnul și la Cuvântul Lui pentru a primi putere și a birui acest viciu.

Verificați-vă răspunsurile

1. a) cruce
b) familia noastră și prietenii

2. c) făcând voia Domnului și nu voia noastră

3. Toate enunțurile sunt adevărate.

4. bun și ușor

5. Răspunsul vostru. Sper că ați spus NU la a) și b) pentru că nu ar trebui să vă schimbați convingerile creștine pentru prieteni, fie că sunt creștini sau nu. Sper că ați spus DA pentru c). Isus a depus mărturie oriunde a mers – în templu sau în casele oamenilor. Cred că El ar merge oriunde oamenii sunt flămânzi după Cuvântul Lui.

6. c) Te rogi cu el și-l ajuți să meargă la Domnul și la Cuvântul Lui pentru a primi putere și a birui acest viciu.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/curs-bazele-crestinismului/2976-bazele-crestinismului-14-crestinul-si-eul-sau#ixzz3JglbYRj0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recomandari