Se incarca
studiu

Bazele crestinismului – Relatia noastra cu altii (13)

relatiiEra timpul de mărturie la serviciul școlii duminicale de luni dimineață din capelă. O fată pe nume Olga a depus mărturie. Ea și un coleg au mers să slujească în una din bisericile locale cu o zi înainte. În timp ce slujeau, câțiva bărbați băuți au intrat în biserică și au început să se bată. În timp ce credincioșii fugeau afară, unul dintre bărbați și-a înjunghiat din greșeală fiul care era și el beat. Când Olga a văzut că tânărul a fost rănit, ea și prietenul ei au mers să-l ajute. Viețile lor erau în pericol, dar ei au salvat viața unui dușman. „Să ne rugăm”, a zis ea, „ca tânărul acesta să trăiască și să Îl găsească pe Hristos și să-L accepte ca Mântuitor personal.”

Ne-am plecat capetele pentru rugăciune, dar eu nu mă rugam doar pentru tânărul rănit. Am mulțumit, de asemenea, lui Dumnezeu pentru Olga și dragostea ei pentru alții – fie ei chiar dușmanii ei! Olga a învățat ceea ce am învățat noi în lecția 12. O cale de a ne arăta dragostea noastră pentru Dumnezeu este prin a-i iubi și ajuta pe alții. Să vedem ce are Biblia de spus despre relația noastră cu alții.

În această lecție veți studia…

  • Despre cei ce ne conduc
  • Despre cei din jurul nostru
  • Despre cei care sunt împotriva noastră

Această lecție vă va ajuta…

  • Să vă acceptați responsabilitățile în relația cu ceilalți
  • Să puneți dragoste în fiecare relație.

CEI CE NE CONDUC

Obiectivul 1. Identificați de cine trebuie să asculte și pe cine trebuie să onoreze un credincios

Fiecare la un moment dat a avut o autoritate peste el. Copiii îi au pe părinți peste ei, părinții au liderii religioși și politici peste ei. Chiar și acei lideri au pe alții care le spun ce să facă. Ce ne spune Biblia despre relația noastră cu cei care ne conduc?

Părinții ar trebui să fie iubiți, onorați și ascultați. O să îți amintești această poruncă pe care am studiat-o în lecția 11. Efeseni 6 : 1 – 2 ne spune: „Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” -este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă…”

Conducătorii cum sunt polițiștii, judecătorii și guvernatorii ar trebui ascultați. „Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.”

Ca și credincioși avem lideri cum sunt pastorii noștri, comitetul bisericii și învățătorii de școală duminicală. Ei ar trebui respectați și ascultați în domeniile corespunzătoare responsabilităților lor.

„Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de nici un folos.” (Evrei 13 : 17)

Doar autoritatea lui Dumnezeu este mai mare decât cea a liderilor care ne conduc. Singura dată când nu ni se cere acest fel de ascultare este atunci când ei ne-ar cere să facem ceva care este în mod evident împotriva voii sau poruncilor lui Dumnezeu. Acest lucru i s-a întâmplat lui Petru și celorlalți apostoli atunci când li s-a interzis să predice.

Petru știa că trebuie să asculte de Dumnezeu mai presus de oricine altcineva. Faptele Apostolilor 5 : 29: „Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!”

Temă pentru voi

1. Citiți versetele de mai jos. Scrieți în fața fiecărui verset numărul din căsuța cu descrieri care se potrivește cel mai bine.

a) 1 Timotei 5 : 17
b) Coloseni 3 : 20
c) 1 Petru 2 : 13
d) Proverbe 6 : 20
e) Matei 22 : 17 – 21
1) Cinstirea părinților
2) Cinstirea autorităților civile
3) Cinstirea liderilor Bisericii

2. Citiți cele de mai jos, apoi scrieți un X în dreptul fiecăruia sau mai multor persoane trecute mai jos, persoane pe care vă este cel mai dificil să-i respectați sau cinstiți.

Tatăl………………. Comitetul Bisericii………..…. Mama ……………… Poliția…………………… Pastorul………………..

Dacă ați scris un X în dreptul oricăruia, rugați pe Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți de ce vă este greu să îi cinstiți și să vă ajute să îi respectați și să ascultați de ei de acum înainte.

CEI DIN JURUL NOSTRU

Obiectivul 2. RECUNOAȘTEȚI APLICAȚIILE CORECTE ALE PRINCIPIULUI BIBLIC DE A IUBI PE CEILALȚI

Într-o zi un prieten mi-a zis: „Dacă necredincioșii mă tratează rău, eu tot pot să-i iubesc. Dar, nu voi tolera tratamente urâte din partea altui creștin. Ei cred că știu mai bine!” Ce s-ar fi întâmplat cu Petru și ceilalți apostoli dacă Isus ar fi simțit să facă la fel? Ei credeau că știu mai bine și totuși L-au dezamăgit atunci când a fost arestat și luat la judecată. Chiar și așa, când a înviat, El S-a arătat lor și i-a asigurat de dragostea Lui.

Noi L-am dezamăgit pe Domnul de multe ori și totuși, El continuă să ne iubească. Domnul ne cere să-i iubim pe ceilalți creștini așa cum El ne iubește pe noi. „Deci, dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora.” (Ioan 13 : 34)

Prietenii și vecinii noștri ar trebui tratați așa cum am vrea noi să fim tratați. Luca 6 : 31 spune: „Ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.” „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” sunt cuvinte care stau scrise în Romani 13:9.

Relația noastră față de cel nemântuit este, de asemenea, una de dragoste. Ar trebui să le arătăm prin felul în care acționăm că Isus Hristos trăiește în noi. Richard Wurmbrand, un pastor creștin care a fost închis pentru credința lui, spune povestea unui pastor coleg care a fost și el închis. Era cunoscut pentru caracterul lui remarcabil care semăna cu cel al lui Hristos.

Mai târziu, un tânăr comunist a fost închis și pus în aceleași celule ca și acești pastori. Pastorii au vorbit despre credința lor, i-au zis să-L accepte pe Isus ca și Mântuitor personal. Dar tânărul a refuzat. Într-o zi tânărul a zis: „Cum pot să accept pe cineva ca și salvator al meu dacă nu L-am cunoscut niciodată și nu știu cum este El?” „Îți spun eu cum e Isus”, a răspuns pastorul. „El e ca mine!” Fără ezitare, omul a răspuns: „Dacă El e ca tine, Îl accept ca și Mântuitor al meu chiar acum!”

Ce minunată mărturie a avut pastorul. Mă tem că sunt foarte puțini credincioși care ar îndrăzni să spună: „Isus este ca mine!” Dar aceasta e ceea ce Domnul vrea – să semănăm foarte mult cu El, astfel încât oamenii să-L poată vedea în noi! Matei 5 : 16 spune: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.”

Haideți să-I spunem Domnului în fiecare zi că vrem să fim tot mai mult ca El! Apoi, este timpul să punem acțiune în vorbele noastre și să începem să fim ca El.

Temă pentru voi

3. Gândiți-vă la următoarele situații. Potrivit cu ceea ce tocmai am studiat, care din situații din CORECTE pentru credincioși și care sunt GREȘITE? Scrieți C în dreptul situației corecte și G în dreptul celei greșite.

a) Un coleg creștin te bârfește. Te gândești să îl dai în judecată.
b) Vecinul tău spune: „Să nu cumva să mai vii la mine să-mi vorbești de Hristos!” Dar în ziua următoare când are nevoie de ajutor, te duci la el și îl ajuți.
c) Pastorul tău predică ceva ce nu-ți place așa că te ridici și pleci din biserică pentru a-ți arăta neplăcerea.
d) Un prieten creștin cade în păcat și tu, în loc să-l spui bisericii, te duci la el, discuți în privat cu el și-l ajuți să se pocăiască și să se împace cu Dumnezeu.

4. Citiți 1 Ioan 4 : 7 – 21. Potrivit cu aceste versete, care din următoarele afirmații sunt ADEVĂRATE?
a) Iubim pentru că Dumnezeu ne-a iubit întâi.
b) Oricine nu iubește nu-L cunoaște pe Dumnezeu.
c) Există teamă în dragoste, pentru că dragostea ar putea fi respinsă.
d) E de-ajuns să-L iubim pe Dumnezeu; nu e nevoie să iubim un frate dacă el ne tratează greșit.

CEI CARE SUNT ÎMPOTRIVA NOASTRĂ

Obiectivul 3. COMPARAȚI PROPRIILE VOASTRE ACȚIUNI CU PRINCIPIUL BIBLIC AL IUBIRII CELORLALȚI

Îți amintești de Olga și povestea ei pe care am prezentat-o la începutul acestei lecții? I-a iubit Olga pe cei care i-au greșit? În loc să se roage ca cel rănit să fie vindecat, Olga putea să-i ceară lui Dumnezeu să-i pedepsească pentru căile lor greșite.

Ar fi fost aceasta o atitudine demnă de un creștin? Nu. Ce a făcut Isus în noaptea în care a fost arestat și Petru a tăiat urechea slujitorului marelui preot? El a atins urechea omului și l-a vindecat. (Luca 22 : 51)

Vrem să fim ca Isus care și-a iubit dușmanii și i-a iertat. În Matei 5 : 44, El a zis: „Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc…” În Matei 6 : 15 sunt scrise următoarele: „Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.”

Dragostea este cea mai mare virtute creștină. 1 Corinteni 13 : 13 ne spune: „Acum, deci, rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.”

Creștinii ar trebui să-L iubească mai întâi pe Dumnezeu. El va pune apoi dragostea Lui în inimile noastre ca noi să ne iubim atât prietenii, cât și vrăjmașii. „Isus i-a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.” (Matei 22 : 37)

„Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.” (Ioan 13 : 34). Memorați acest verset și repetați-l des, amintindu-vă că responsabilitatea cea mai importantă a unui credincios față de Dumnezeu și aproapele lui este dragostea.

Temă pentru voi

5. Care din următoarele enunțuri sunt ADEVĂRATE în viețile voastre?
a) Modul în care îți tratezi familia îi influențează să accepte ceea ce spui tu despre Dumnezeu.
b) Acțiunile tale îi fac pe prietenii tăi să dorească aceeași putere de la Dumnezeu care ți-a schimbat viața.
c) Te rogi zilnic ca atunci când oamenii te văd pe tine să-L poată vedea în tine și pe Isus.
d) Te rogi pentru prietenii care au dificultăți în a-i iubi pe ceilalți.

Verificați-vă răspunsurile

1. a) 3 -Cinstirea liderilor bisericii
b) 1 – Cinstirea părinților
c) 2 – Cinstirea autorităților civile
d) 1 – Cinstirea părinților
e) 2 – Cinstirea autorităților civile

2. Răspunsul vostru.

3. a) Greșit b) Corect c) Greșit d) Corect

4. a) Adevărat b) Fals c) Fals d) Fals

5. Răspunsul vostru. Dacă unele enunțuri NU sunt adevărate pentru voi, revedeți lecția, punct cu punct. Cercetați-vă acțiunile și cereți lui Dumnezeu să vă dea putere să puteți trăi zi de zi conform standardelor LUI

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/curs-bazele-crestinismului/2975-bazele-crestinismului-13-relatia-noastra-cu-altii#ixzz3Jgl0Kkhf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari