Se incarca
studiu

Bazele crestinismului – Viata crestina (15)

viataTatăl meu care a fost misionar timp de mulți ani a fost de multe ori în situații de încercare. A fost sub amenințarea puștii, amenințat și închis pentru credința lui. Dar niciodată nu a șovăit. Totuși, cu doar câțiva ani în urmă a trăit o experiență care l-a încercat cel mai mult.

Un om care a pretins că este un credincios, dar care a fost, de fapt, împotriva lui Dumnezeu, a decis să-l bârfească și să-l insulte pe tatăl meu. Acel om a spus minciuni teribile. Dar în loc să planifice răzbunarea, tatăl meu s-a rugat și a lăsat problema în mâinile lui Dumnezeu. În câteva luni omul a fost găsit vinovat chiar de păcatele pe care el le-a atribuit altora.

Povestea tatălui meu se repetă în viețile a mii de credincioși din toată lumea. Ei nu sunt născuți creștini puternici, dar Îl lasă pe Dumnezeu să lucreze în viețile lor și își dezvoltă caracterul de-a lungul anilor. La fel ca și copacii înalți, ei își au rădăcinile foarte adânci, iar vântul nu poate să îi smulgă.

Ți-ar plăcea să fii o persoană mai bună, una care se încrede în Dumnezeu și care stă fermă în toate situațiile? Putem să aplicăm ceea ce am învățat și, la fel ca și copacul, „să creștem tot mai înalți”.

În această lecție veți studia…

  • Primind și dăruind
  • Creșterea spirituală
  • Gânduri și acțiuni
  • Viața de biserică

Această lecție vă va ajuta…

  • Să trasați principiile de bază care duc spre o viață creștină victorioasă
  • Să fiți devotați în aplicarea lor în viața de zi cu zi

PRIMIND ȘI DĂRUIND

Obiectivul 1. Identificați cel puțin doi pași esențiali pentru creșterea spirituală

Am învățat deja despre Cine ne oferă viață eternă și cum putem să o primim; dar este bine să ne amintim adesea ca niciodată să nu uităm că sursa vieții noastre este Isus.

„Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba încă apa pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică.” (Ioan 4 : 14)

Este minunat să fii parte din familia lui Dumnezeu. Ne face să ne dorim să dăruim, să împărtășim cu alții vestea bună, astfel încât și ei să poată deveni parte din această familie. Isus a zis în Matei 10 : 32: „De aceea, pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri” Nu e aceasta o promisiune frumoasă?

„Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă, având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos, să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. (1 Petru 3 : 15 – 16)

Noi vorbim despre Hristos pentru că vrem și pentru că Biblia ne încurajează să spunem și altora despre El. Când luăm atitudine pentru Hristos, creștem spiritual.

Un alt mod de a declara public faptul că aparținem lui Hristos este prin botezul în apă. Botezul în apă este un pas important în creșterea noastră spirituală. Isus a fost botezat, nu pentru că avea nevoie să fie botezat, ci pentru că El este exemplul perfect pentru noi. Poți citi despre aceasta în Matei, capitolul 3.

„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.” (Matei 28:19)

Devenind membri într-o biserică, alăturându-ne unui grup local nu este necesar pentru mântuirea noastră, dar ne apropie mai mult de familia creștină. Devenim responsabili pentru cei din jurul nostru. Învățăm să ne purtăm mai mult de grijă unii altora. La fel cum familia naturală este parte din planul lui Dumnezeu, așa este și familia spirituală – un grup cu care putem vorbi și învăța unii de la alții. Faptele Apostolilor 2 : 47 spune că Domnul i-a adăugat pe cei care au fost mântuiți la numărul credincioșilor.

Temă pentru voi

1. Potrivit cu Romani 10 : 9 – 10, care sunt cele două lucruri pe care trebuie să le facă un creștin?

2. Citiți Ioan 1 : 43 – 46. Ce a făcut Isus imediat după ce l-a chemat Isus?

3. Care din următoarele propoziții sunt ADEVĂRATE?
a) Botezul în apă este un mod de mărturisire publică a lui Hristos.
b) Nu e necesar să vorbim despre Hristos; putem să Îl urmăm pe Isus și în secret.
c) Prietenii creștini ne pot ajuta și noi îi putem ajuta pe ei.

CREȘTEREA SPIRITUALĂ

Obiectivul 2. Identificați două activități care ajută cel mai mult în creșterea spirituală.

Există mai mult decât un tip de foame. Putem tânji după vești despre cineva care a plecat departe sau putem fi înfometați după noi oportunități. Oamenii au tânjit după dragoste și afecțiune. Și cu siguranță, inimile noastre, sufletele noastre au căutat ceva mai mult decât are de oferit această lume.

După ce ești mântuit, simți un alt tip de foame – o foame după Cuvântul lui Dumnezeu. „ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire” (1 Petru 2 : 2). „Drept răspuns, Isus i-a zis: „Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4 : 4)

Un creștin are nevoie să citească Biblia în fiecare zi. Regele Israelului, David, trasează un bun exemplu. El spune: „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!”(Psalmul 1 : 1 – 2). „cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea.” (Psalmul 119 : 97)

Este important nu doar să citim Cuvântul lui Dumnezeu, ci și să-l memorăm și să ascundem în inimile noastre învățăturile sale. Duhul Sfânt poate să ne amintească în vremurile de nevoie ceea ce am învățat – atunci când avem nevoie de îndrumare și direcție în viețile noastre.

„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” (Ioan 14 : 26)

Citirea zilnică a Bibliei ar trebui să fie însoțită de rugăciune. Isus, care a cunoscut gloriile cerului înainte ca să vină pe pământ, a simțit nevoia de rugăciune. A petrecut toată noaptea în rugăciune înainte de a-Și alege ucenicii. (Luca 6 : 12). Pavel și Sila se rugau și cântau când au fost eliberați din lanțurile închisorii. (Faptele Apostolilor, capitolul 16) Hristos a spus ucenicilor: „De aceea şi Eu vă spun: Cereţi, şi vi se va da: căutaţi, şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide.” (Luca 11 : 9)

1 Tesaloniceni 5 : 17 spune: „Rugaţi-vă neîncetat.” Chiar dacă suntem la școală unde mințile noastre sunt ocupate sau într-o slujbă care necesită întreaga noastră atenție, putem să trăim într-o atitudine de rugăciune. Dacă apare o urgență, știm cum să strigăm la Dumnezeu; profităm de o pauză din munca noastră pentru a cânta lui Dumnezeu. În acest mod, noi ne închinăm Lui neîncetat.

Temă pentru voi

4. Care sunt cele două activități care vor ajuta credinciosul să crească spiritual?

GÂNDURI ȘI ACȚIUNI

Obiectivul 3. Identificați cum pot fi protejate și controlate gândurile unui credincios.

„Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.” (Proverbe 4 : 23)

Domnul ne poate ajuta să ne controlăm gândurile. Filipeni 4 : 7 spune: „Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.” Gândurile noastre Îi sunt pe plac lui Dumnezeu atunci când sunt curate și pure.

„Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună, şi orice laudă, aceea să vă însufleţească.” (Filipeni 4 : 8)

Ca să ne ținem mințile atente spre ceea ce Îi este pe plac lui Dumnezeu necesită disciplină constantă. Atât timp cât suntem în această lume, vom fi expuși păcatului și ispitei, dar cu ajutorul Domnului nu trebuie să cedăm. Un vechi proverb spune: „Se poate ca păsările să zboare deasupra capului tău, dar nu trebuie să le lași să-și facă un cuib în părul tău.”Cu alte cuvinte, „ispita ar putea veni în jurul tău, dar tu nu trebuie să o lași ca să devină păcat în mintea ta și în acțiunile tale.” Cea mai bună calea de a ne controla gândurile, de a ne elibera mințile față de păcat este să fim atenți la ceea ce vedem, auzim, spunem sau facem.

„Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină…” (Matei 6 : 22)

Gândurile noastre pot fi influențate și de ceea ce auzim. Marcu 4 : 24 spune: „Luaţi seama la ce auziţi.” Conversațiile de care te bucuri sau muzica pe care o asculți te ajută să Îl iubești pe Dumnezeu mai mult? Îți clădesc gânduri sănătoase? Dacă răspunsul tău este negativ, probabil că trebuie să te disciplinezi în legătură cu ceea ce auzi.

Ceea ce auzi include atât cuvintele proprii, cât și cuvintele altora. Ceea ce spunem poate să fie o influență puternică pentru bine sau pentru rău. Dacă cineva ne greșește, putem să uităm de aceasta mai ușor dacă nu am răspuns urât acelei persoane. Proverbe 15 : 1 o spune în felul următor: „Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.” Scopul nostru ar putea fi împlinirea din Proverbe 25 : 11: „Un cuvânt spus la vremea potrivită, este ca nişte mere din aur într-un coşuleţ din argint.”

Un creștin ar trebui să fie atent la ceea ce face pentru că Dumnezeu îi cere să facă ceea ce este bine. Dumnezeu ne-a spus ceea ce este bine. „Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci deptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica 6 : 8)

Răspunsul nostru poate fi așa cum este scris în Psalmul 19 : 14: „Primeşte cu bunăvoinţă cuvintele gurii mele, şi cugetele inimii mele, Doamne, Stânca mea şi Izbăvitorul meu!”

Temă pentru voi

5. Alegeți un verset din această secțiune care confirmă fiecare din enunțurile următoare. Scrieți referința potrivită în spațiul punctat. Gândurile noastre
a) ar trebui să fie îndreptate spre bine. ……………………………
b) sunt controlate de pacea lui Dumnezeu. ……………………….
c) ne formează viețile. ………………………………………
d) ar trebui să fie în conformitate cu ceea ce Dumnezeu dorește .………………………..

6. Citiți Ioan 17 : 15 – 19; apoi încercuiți litera fiecărei propoziții care completează corect fraza. Gândurile noastre pot fi protejate
a) ascunzându-ne într-o peșteră și meditând toată ziua.
b) stăruind pe acele lucruri care sunt pure, corecte și sfinte.
c) alăturându-ne unei comunități de creștini, departe de influența lumii.
d) crezând rugăciunea lui Isus care spune că Tatăl ne va proteja atât timp cât suntem în lume.

VIAȚA DE BISERICĂ

Obiectivul 4. Specificați scopul părtășiei și sprijinirea lucrării lui Dumnezeu

Așa cum am învățat deja, trebuie să vorbim despre vestea bună a Evangheliei cu fiecare – inclusiv necredincioșilor care ne sunt prieteni. Dar cei mai apropiați prieteni ar trebui aleși cu mare atenție. Timpul nostru liber trebuie să fie în echilibru cu influența creștină potrivită, cu cei care ne pot ajuta pe măsură ce creștem în Domnul și căutăm să facem voia Lui.

„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!” (Psalmul 1 : 1 – 2)

Vrem să studiem Biblia singuri, dar și cu prietenii creștini. Avem nevoie să auzim Cuvântul lui Dumnezeu predicat: „Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10 : 17)

„Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.” (Evrei 10 : 25)

Atunci când credincioșii se adună împreună, ar trebui să se sprijine unul pe altul. Există putere în unitate, putere în cântare și închinare împreună pentru Domnul.

„…ca să nu fie nici o dezbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă sufere un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.” (1 Corinteni 12 : 25 – 26)

Dumnezeu are un plan prin care putem să dăruim în ceea ce privește partea financiară pentru o biserică locală și, în același timp, să evanghelizăm pe alții. Evrei 7 : 2 – 9 ne oferă un exemplu din viața lui Avraam care a dat zeciuială (a zecea parte) din tot ce avea. Totuși, să dai zeciuială s-ar putea să nu fie suficient.

Fariseii, liderii religioși din zilele acelea, au plătit zeciuială, dar Isus a zis că standardul nostru de dănicie ar trebui să-l întreacă pe cel al fariseilor. „Vai de voi, cărturari şi Farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.” (Matei 23 : 23) Isus a explicat că noi trebuie să fim credincioși lui Dumnezeu în tot ceea ce ne cere.

Vrem să dăruim în mod generos banii noștri și să ascultăm de orice ne cere Domnul. El ar putea să ne ceară mai mult din timpul nostru, talentele noastre – chiar și planurile noastre de viitor. Orice ar fi, putem lăsa Lui ca și dar al dragostei pentru El, Cel care ne-a iubit întâi.

Temă pentru voi

7. A da a zecea parte din ceea ce avem se numește……………………………………………………..

8. Potrivit cu Evrei 10 : 25 ne adunăm împreună cu alți credincioși ca să ………………………………………………….

9. Memorați Romani 12:1–2. Potrivit cu aceste versete, închinarea noastră adevărată pentru Dumnezeu este …………………………………………………………………………………………………………….

Verificați-vă răspunsurile

1. Declararea cu buzele lui. Credința din inima lui.

2. L-a găsit pe Natanael și i-a vorbit despre Hristos.

3. a) Adevărat
c) Adevărat

4. Citind Biblia și rugându-ne în fiecare zi

5. a) Filipeni 4 : 8
b) Filipeni 4 : 7
c) Proverbe 4 : 23
d) Psalmul 19 : 14

6. b) stăruind pe acele lucruri care sunt pure, corecte și sfinte.
d) crezând rugăciunea lui Isus care spune că Tatăl ne va proteja atât timp cât suntem în lume.

7. zeciuială, a oferi a zecea parte

8. a se încuraja unii pe alții

9. Dedicându-ne în slujba Lui și făcându-I pe plac.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/curs-bazele-crestinismului/2977-bazele-crestinismului-15-viata-crestina#ixzz3JgmC2COi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari