Se incarca
editorial

Cina Domnului

O formă de închinare pe care o practicăm în bisericile creștine este Cina Domnului (1 Corinteni 10:16; Faptele Apostolilor 2:42), numită și frângerea pâinii, Euharistie sau Comuniune.

Prin Cina Domnului creștinii se împărtășesc din pâinea nedospită (care reprezintă Trupul lui Hristos ce s-a frânt pentru noi) și din rodul viței (reprezentând sângele lui Hristos vărsat pe crucea Calvarului).

legamant

Este unul din sacramentele (tainele) Bisericii și trebuie înțeles foarte bine de ce facem acest lucru, pentru că altfel poate fi fără însemnătate pentru noi, poate să nu-i fie plăcut lui Dumnezeu, sau chiar să fie în detrimentul nostru (1Corinteni 11:27. De aceea este important ca toți credincioșii, în special cei noi în credință, să fie bine informați asupra însemnătății Euharistiei.

Insemnătatea Cinei Domnului

A. Este o aducere aminte

Cina Domnului a fost instituită de Isus Hristos, care ne-a îndemnat să facem acest lucru până la revenirea Sa (1 Corinteni 11:23-25). Mâncăm pâinea în amintirea trupului lui Hristos care s-a frânt pentru noi și bem vinul în amintirea sângelui Său vărsat în folosul nostru. Comemorăm astfel, moartea Domnului Isus pe cruce.

Moartea Domnului Isus Hristos a făcut posibil noul legământ cu Dumnezeu (Evrei 9:16), pentru că sângele Lui a fost vărsat pentru îndepărtarea păcatelor noastre (Efeseni 1:7).

B. Este o proclamare

Ne proclamăm credința în eficiența sacrificiului Domnului (1Corinteni 11:26), în faptul că moartea Sa înseamnă spălarea și iertarea păcatelor noastre.
Ne proclamăm, de asemenea, credința în revenirea Domnului. 1Corinteni 11:26 spune că trebuie să comemorăm Cina Domnului până la întoarcerea Sa, deci o facem ca o anticipare a celei de a doua veniri a Sale pe pământ.

C. Înseamnă comuniune

Cina Domnului este o împărtășire în trupul și sângele lui Isus Hristos, accentuând și comuniunea credincioșilor unii cu alții.

„Paharul binecuvântat, pe care-l binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea, pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup; căci toți luăm o parte din aceeași pâine” (1 Corinteni 10:16-17).

Cina Domnului are o mare semnificație și nu poate fi tratată cu ușurință. Trebuie să luăm în considerare ce ne spune Biblia despre această taină.

Cum luăm Cina Domnului

A. Cu reverență

Nu o putem face în chip nevrednic (1Corinteni 11:27-29), cu lipsă de reverență, pentru că ar fi o jignire față de suferințele Domnului, tortura fizică și batjocura de care a avut parte în locul nostru, precum și de tortura spirituală, sufletească („Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”, Matei 27:46b). El nu a meritat acest lucru, dar a ales să ia asupra Lui pedeapsa pe care o merităm noi și, astfel, să ne elibereze de sub puterea păcatului și stăpânirea Diavolului și să ne refacă relația cu Dumnezeu Tatăl.

Dacă ne apropiem de Cina Domnului în chip nevrednic ne facem vinovați de trupul și sângele Domnului și ne bem osânda, aducând judecata și condamnarea lui Dumnezeu asupra noastră (1 Corinteni 11:27-29). Dacă luăm cu ușurință și superficialitate acest sacrament, ne situăm în aceeași categorie cu cei care L-au batjocorit și răstignit.

B. Auto-examinare

Trebuie să reflectăm asupra situației noastre spirituale (1 Corinteni 11:28). Trăim într-o manieră care reflectă apreciere față de jertfa lui Isus? Aceasta se face prin acceptarea harului Său în viața noastră (2 Corinteni 5:18-6:1) și prin a ne trăi viața pentru Isus, care a murit pentru noi (2 Corinteni 5:14-15; Galateni 2:20).

În contrast, dacă ne trăim viața în păcat cu bună știință, asta înseamnă să călcăm în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, să considerăm ca nimica sângele prin care am fost spălați și să insultăm Duhul harului (Evrei 10:26-29). Atunci când păcătuim cu bună știință și refuzăm să ne schimbăm, Îl răstignim din nou pentru noi înșine pe Fiul lui Dumnezeu și Îl facem de ocară (Evrei 6:4-6).

Într-un fel, Cina Domnului este ceva intim între creștin și Dumnezeu, un timp de reflectare asupra trecutul său și rezolvare a lucrurilor pentru un viitor curat.

C. Împreună cu alți creștini

Este subliniat faptul că Cina Domnului este o masă comună. În Faptele Apostolilor 20:7, ucenicii se adunau pentru frângerea pâinii, nu o făcea fiecare singur acasă. Când se adunau, se așteptau unii pe alții (1Corinteni 11:33) și mâncau din aceeași pâine, simbolizând faptul că sunt parte din același trup (1Corinteni 10:17). Nu putem avea o relație cu Dumnezeu fără să avem și unii cu alții. Cina Domnului întărește relația credinciosului cu Dumnezeu și cu alți creștini.

Creștinii din Biserica primară frângeau pâinea zilnic. Era o masă de dragoste comemorând jertfa Domnului și unitatea dintre ei. Odată cu creșterea Bisericii, masa s-a redus la pâine și vin și se oficiază la diferite intervale de timp în diferite biserici. Este bine să se facă cât mai des, dând ocazia credincioșilor să își evalueze viața, relația cu Hristos și unii cu alții. Biblia spune că fiecare trebuie să se examineze pe sine însuși și așa SĂ SE APROPIE de Cina Domnului.

În concluzie, Cina Domnului este:

– o constantă aducere aminte a jertfei lui Isus, prețul plătit pentru păcatele noastre

– proclamarea încrederii că Se va întoarce

– o comuniune cu trupul și sângele lui Isus

– un timp de autoexaminare și rededicare

– un mijloc de a întări relațiile cu ceilalți credincioși.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/1941-cina-domnului#ixzz3JgoIxIsZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari