Se incarca
editorial

Neprihanirea

Neprihănirea este un atribut de puritate morală care îi aparține în exclusivitate lui Dumnezeu.  El este singurul cu adevărat neprihănit.  Niciun om nu este neprihănit în ochii lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că nimeni nu poate sta în prezența Sa.

neprihanire

Totuși, Dumnezeu dorește atât de mult o relație cu omul, încât a găsit soluția: prin jertfa Domnului Isus Hristos, omul poate fi considerat neprihănit în ochii lui Dumnezeu în momentul în care Îl acceptă pe Isus ca Domn și Mântuitor personal, prin credință.  „…să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, prin credință” (Filipeni 3:9).

Neprihănirea noastră se bazează pe jertfa Domnului Isus Hristos pe cruce.  Astfel, neprihănirea lui Hristos este considerată ca fiind a noastră și suntem neprihăniți în ochii lui Dumnezeu.

Cu toate că merităm osânda veșnică, suntem făcuți neprihăniți prin Isus Hristos.  Ieremia 23:5-6: “Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune, și va face dreptate și judecată în țară.  În vremea Lui, Iuda va fi mântuit, și Israel va avea liniște în locuința lui; și iată Numele pe care i-L vor da: ,Domnul, Neprihănirea noastră!”

Omul nu are niciun merit în aceasta; este exclusiv decizia și lucrarea lui Dumnezeu.  Putem alege să o acceptăm sau nu, dar este la îndemâna oricărui om, tocmai pentru ca nimeni să nu se mândrească cu neprihănirea lui.

Ca rezultat, vom petrece eternitatea în prezența Dumnezeului sfânt, curat, bun, blând și neprihănit, care este neprihănirea noastră. Matei 13:43: „Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în Împărăția Tatălui lor”…

…Vom avea viață „…Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală, a venit o osândă, care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața” (Romani 5:18).

Ce aduce neprihănirea:

 Isaia 32:17: „Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roadele neprihănirii: odihna și liniștea pe vecie. 

Isaia 51:7: „Ascultați-Mă, voi care cunoașteți neprihănirea, popor, care ai în inimă Legea Mea! Nu te teme de ocara oamenilor, și nu tremura de ocările lor.

1 Petru 3:12: „Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți, și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor.

Habacuc 2:4: „Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără prihană în el; dar cel neprihănit va trăi prin credința lui.

Isaia 51:6: „Ridicați ochii spre cer, și priviți în jos pe pământ! Căci cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în zdrențe ca o haină, și locuitorii lui vor muri ca niște muște; dar mântuirea Mea va dăinui în veci, și neprihănirea Mea nu va avea sfârșit.

Romani 5:17: „Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur, care este Isus Hristos!.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/1947-neprihanirea#ixzz3JgpJPLG2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari