Se incarca
incurajari

Bucuria

Adesea, creștinismul este văzut ca o religie plină de restricții, ai căror adepți sunt mereu triști. Această imagine este în contradicție cu perspectiva biblică, în care Dumnezeu vorbește mult despre bucurie, veselie și fericire. Vechiul Testament și Noul Testament ne promite bucurie și nu una temporară, ci o bucurie continuă care rezistă în vremurile bune și în cele grele.

Bucuria este o trăsătură caracteristică a credinciosului și a bisericii, în general, bazată nu pe împrejurări, ci pe Dumnezeu, anticipând bucuria nespusă de care vom avea parte în Împărăția Sa.

În Noul Testament, bucuria este una dintre roadele Duhului Sfânt (Galateni 5:22), de aceea este strâns legată de lipsa păcatului. Atunci când intervine păcatul în viața unui credincios, acesta își pierde bucuria.bucurie_umbra

Versete

„Aceasta este ziua, pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm și să ne înveselim în ea!” (Psalm 118:24).

„Căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața: seara vine plânsul, iar dimineața veselia.” „Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale, și m-ai încins cu bucurie” (Psalm 30:5, 11).

„Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în Numele Lui cel Sfânt” (Psalm 33:21).

„Cel neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea; toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiți” (Psalm 64:10).

„Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu, și nu mai pot de veselie” (Psalm 68:3).

„Lumina este semănată pentru cel neprihănit, și bucuria pentru cei cu inima curată. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul, și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui!” (Psalm 97:11-12).

„Dacă păziți poruncile Mele, veți rămâne în dragostea Mea, după cum și Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, și bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15:10-11).

„Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14:17).

„Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă!” (Filipeni 4:4).

„Lui Îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har, în care suntem; și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre; căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea” (Romani 5:2-4).

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/probleme-emotionale/1956-bucuria#ixzz3KcxRkSG1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari