Se incarca
incurajari

Infrangerea vinovatiei

RĂSPUNS LA MESAJUL CONȘTIINȚEI NOASTRE

Vinovăția te poate duce departe de Dumnezeu, sau te poate conduce cu blândețe înapoi pentru o relație corectă cu El, convins mai mult decât oricând de dragostea Tatălui. Modul în care răspundem astăzi acestui sentiment poate determina succesul nostru în viață în anii care urmează. Poate determina unde îți vei petrece eternitatea. God

Da atentie sentimentului de vinovătie

Biblia spune că suntem creați în imaginea lui Dumnezeu și pentru gloria Lui. Acest minunat privilegiu de a purta imaginea Lui deține de asemenea cerința să trăim vieți neprihănite. Când facem ceva ce intră în conflict cu simțul nostru de bine sau rău, un lucru alarmant se întâmplă: ne simțim vinovați. Dacă te simți vinovat, înseamnă că sună alarma interioară indicând că probabil ai păcătuit. Și păcatul ne separă de Dumnezeu. De aceea este foarte important să dai atenție sentimentului de vinovăție.

Nu încerca să ignori aceste sentimente cicălitoare în ce privește boala morală. Ascultă-ți inima. Apoi hotărăște-te să descoperi ce anume determină conștiința ta să se simtă vinovată.

Vinovat cu adevărat

Chiar în timp ce citești aceste cuvinte, poți ajunge să realizezi care este sursa vinei tale. Poate ai ofensat pe cineva sau ai făcut ceva ce știi că Dumnezeu nu a vrut să faci. Vina poate veni în urma lucrurilor pe care le spunem sau pe care le facem care sunt direct opuse cu legea lui Dumnezeu. Chiar dacă nu suntem familiari cu anumite pasaje din Biblie, Dumnezeu ne-a dat legea care este scrisă în inimile noastre și ne ajută să știm când păcătuim (Romani 2:15).

Sentimentul corect de vinovăție este calea lui Dumnezeu de a ne avertiza să ne pocăim și să ne întoarcem de la păcatele noastre pentru a fi iertați, curățiți și eliberați complet de vină. Adevărul este că „toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23).

Un alt pasaj spune „Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred, prin credința în Isus Hristos” (Galateni 3:22).
Vina este o realitate a vieții pentru că păcatul este o realitate a vieții. Și păcatul nostru are drept consecință moartea (Romani 6:23).

Dar Dumnezeu nu ne lasă „închiși” sub povara emoțiilor și a consecinței mortale a păcatului. El a găsit o cale de a ne elibera de păcat și vină.   

Răspunsul lui Dumnezeu pentru vină

Dumnezeu lucrează prin absolut orice ni se întâmplă, incluzând vina, să ne atragă la Isus (Ioan 6:44-45, 14:6; Romani 8:28-29).
Indiferent ce ai făcut, Dumnezeu a pregătit o cale de întoarcere acasă – prin Fiul Său, Isus Hristos. Isus a trăit o viață perfectă, fără de păcat, și totuși a fost dispus să moară pe cruce și să primească pedeapsa pe care o meritam noi. Moartea Lui pe cruce și triumfătoarea înviere asigură pentru tine toate binecuvântările lui Dumnezeu, incluzând iertarea. Tot ce trebuie să faci este să te pocăiești și să-ți predai viața lui Isus (Fapte 3:19).

Aceasta este ceea ce Biblia numește „nașterea din nou” (Ioan 3:3,5).
Intrăm în experiența noului născut pocăindu-ne de păcat, cedând viețile noastre lui Isus ca Mântuitor și Domn, și având credința că El va ierta și curăța toate păcatele noastre (Romani 3:23, 10:13; 1 Ioan 1:8-9; Ioan 1:12).  

Trăind eliberat de vină

Răspunsurile lui Dumnezeu pentru păcat și vină îndeplinesc ceea ce nici un efort omenesc nu poate îndeplini. Datorită sângelui lui Hristos, putem „să ne apropiem” de Dumnezeu „cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, și trupul spălat cu o apă curată” (Evrei 10:22).  Această curățire nu se întâmplă doar o singură dată. De fiecare dată când Duhul Sfânt ne spune în duhul nostru că am păcătuit, ne putem întoarce la tronul Lui de har să primim milă (Evrei 4:16).

Dacă eșuăm să răspundem vinei în pocăință, ne putem aștepta ca Dumnezeu să lucreze în viețile noastre până când vom merge la El în umilință. Dumnezeu dorește copii care pot să-L slujească cu o „conștiință curată” (1 Timotei 3:9).

A avea o conștiință curată cere să umblăm în umilință și pocăință față de cei din jurul nostru. Caută iertarea și iartă.  

Biruind acuzatorul

Câteodată, dușmanul sufletelor noastre, Satana, folosește vinovăția să ne țină departe de Domnul. Biblia îl descrie pe Satana ca fiind „acuzatorul fraților” care apare înaintea lui Dumnezeu zi și noapte acuzând credincioșii (Apocalipsa 12:10).

Aceste acuzații ne fac să ne simțim ca și cum Dumnezeu nu ne-a iertat – sau nu ne va ierta. Răspundem în rușine, mânie, amărăciune și depresie – care ne conduc departe de prezența lui Dumnezeu.  Acest fel de vină – o vină care nu pleacă chiar și după ce ne pocăim și ne întoarcem la Isus pentru a fi curățiți – nu este de la Dumnezeu. Așa cum am observat, sângele lui Hristos satisface pe deplin neprihănirea lui Dumnezeu. Astfel, „nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus” (Romani 8:1).

Dacă te-ai pocăit de păcatele tale, dar încă simți că acuzatorul stă la pândă în întuneric, confruntă acuzațiile cu Cuvântul lui Dumnezeu. Isus a spus: „Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi” (Ioan 8:36). Umblă în acea libertate.  

În timp ce te rogi

Dumnezeu vrea să te elibereze de orice lucru care ar putea îngrădi viața și libertatea ta în El. Dacă te confrunți cu vina, alege calea care duce la viață: pocăința. Apoi, umblă pe acea Cale prin acceptarea totală a iertării și curățirii lui Dumnezeu.

„Tată, îmi mărturisesc păcatele. Îți mulțumesc pentru că ai iertat păcatele pe care le-am comis. Îți mulțumesc că m-ai eliberat de povara vinei mele. Ajută-mă să continui să trăiesc în fiecare zi pentru Tine. Amin.”  

Cuvântul lui Dumnezeu în ce priveste vina

„Astfel dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică Trupul Său … să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, și cu trupul spălat cu o apă curată” (Evrei 10:19-20,22).

Versete pentru studiu

Romani 6:23 – Plata păcatului, darul lui Dumnezeu
1 Timotei 4:2 – Efectul sprijinirii pe conștiința noastră
1 Ioan 1:9 – Credincioșia lui Dumnezeu în ce privește iertarea
Ieremia 31:34 – Nici o amintire a păcatului
Ioan 1:12; 5:24; 8:36 – Credința în Hristos eliberează de păcat
Romani 6:18-22, 8:1 – Libertate de păcat și vină 

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/probleme-emotionale/1921-infrangerea-vinovatiei#ixzz3KcyeAsgp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari