Se incarca
editorial

Manifestari ale Duhului Sfant

botezCi voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi (Faptele apostolilor 1:8)

Persoana care lipseşte: Duhul Sfânt

Mulţi oameni poate că au avut o experienţă asemănătoare cu cea a fetiţei care L-a auzit pe Duhul Sfânt dar atât de vag şi de rar, încât ea doar a putut bănui ce fel de duh ar putea fi. Aşa că, într-o zi, a coborât în pivniţa întunecată a bisericii, crezând, în naivitatea ei copilărească, că acesta este locul unde Duhul Sfânt s-ar putea ascunde.

Realitatea este că, mulţi adulţi credincioşi acţionează ca şi cum Duhul Sfânt cu adevărat s-ar ascunde în pivniţa bisericii. Ei cunosc câte ceva despre El, dar de fapt nu Îl cunosc personal, sau nu realizează că este Dumnezeu, la fel cum sunt Dumnezeu Tatăl şi Fiul. Atunci când citesc Biblia, sunt surprinşi să descopere că Duhul Sfânt era prezent încă din zorii creaţiei – Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor (Geneza 1:2b) – şi sunt la fel de uimiţi să constate că există aproximativ 100 de referiri la Duhul Sfânt, în Vechiul şi Noul Testament.

Cu toate acestea, rolul Duhului Sfânt este fundamental, atât la creaţie, cât şi în viaţa credinciosului. Atunci când cineva se întoarce la Isus Hristos, Îl primeşte pe Hristos în inima lui şi Duhul lui Dumnezeu vine şi se uneşte cu duhul acelei persoane, transmiţându-i viaţa lui Isus.

Ce este aşadar, botezul cu Duhul Sfânt?

Botezul cu Duhul Sfânt este o împuternicire pentru slujirea din viaţa creştinului (Fapte 1:5,8). Prin el, suntem cufundaţi în viaţa şi puterea Duhului. Pentru a ilustra acest fapt, gândeşte-te că bei apă dintr-un pahar. După ce ai băut, apa este înăuntrul tău. Însă dacă mergem pe plajă şi intrăm în ocean, atunci noi suntem în apă. Astfel, atunci când suntem mântuiţi, este ca şi cum am bea din Duhul Sfânt, însă când suntem botezaţi cu Duhul Sfânt, apa se transformă într-un ocean care ne înconjoară deplin.

La fel cum Duhul pe care creştinii L-au primit în viaţa lor, locuieşte în ei şi reflectă viaţa lui Isus, la fel botezul cu Duhul Sfânt va reflecta lucrarea lui Isus, inclusiv prin minuni şi vindecări.

De ce avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt?

Avem nevoie de o putere care ne depăşeşte pe noi înşine, pentru lucrarea şi slujirea în Împărăţia lui Hristos.

Atunci când Isus a dat Marea Însărcinare (Matei 28:19-20), ştia că ucenicii Săi nu o vor putea duce la îndeplinire prin puterea lor. Astfel, a pregătit un dar special pentru ei: era în planul Său de a le dărui aceeaşi putere pe care o avea El – puterea Duhului lui Dumnezeu. Prin urmare, imediat după ce le-a încredinţat Marea Însărcinare, Isus le-a poruncit să nu părăsească Ierusalimul, ci să aştepte acolo până când vor vedea împlinirea promisiunii Tatălui: „Pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt“ (Faptele apostolilor 1:4b-5). Le-a promis: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului“ (Faptele apostolilor 1:8).

Ucenicii au aşteptat în Ierusalim, după cum le-a poruncit Isus, iar într-o zi pe când erau ei adunaţi împreună, Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească (Faptele Apostolilor 2:2-4).

Atunci, Petru a explicat mulţimii adunate că ceea ce vedeau era lucrarea Duhului Sfânt, spunându-le despre Isus. Biserica creştină a luat fiinţă în acea zi şi 3000 de oameni au fost adăugaţi la numărul ucenicilor lui Hristos, ca urmare a evenimentului din ziua respectivă.

Putem să facem ucenici în toate naţiunile, şi să avem chiar succes, fără a avea botezul cu Duhul Sfânt, dar aceasta înseamnă că ne asumăm o sarcină supranaturală cu putere limitată.

Este voia lui Dumnezeu – este de fapt porunca Lui –să fim botezaţi, sau umpluţi, cu Duhul Sfânt: Fiţi plini de Duh (Efeseni 5:18b). Cunoaşterea şi realitatea împuternicirii Duhului ne dă puterea să facem lucrările pe care le-a făcut Isus.

Când aş putea primi botezul cu Duhul Sfânt?

Îl poţi primi în momentul în care îţi mărturiseşti credinţa în Hristos, cum a fost cazul în convertirea lui Corneliu (Fapte 10:44-46; 11:15-16); deseori însă are loc după experienţa mântuirii (Fapte 8:12-17).

Avem motive să ne temem?

Unii oameni se tem că dacă cer botezul cu Duhul Sfânt, ceea ce vor experimenta nu va fi de fapt lucrarea autentică a Duhului Sfânt. Dar odată ce au cerut acest botez, sunt întotdeauna foarte bucuroşi. Dumnezeu nu ne sileşte să facem ceva ce nu vrem, iar toate darurile Sale sunt bune şi desăvârşite (Iacov 1:17). Isus a spus: Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer! (Luca 11:11-13).

Botezul cu Duhul Sfânt este cel mai bun dar pe care l-ai putea primi vreodată, şi Dumnezeu doreşte să îl primeşti, fiindcă te iubeşte şi îţi doreşte tot ce e mai bun.

Ce ar trebui să fac înainte să îl cer?

Biblia spune că omul înţelept îşi face socotelile înainte de a începe să zidească un turn (Luca 14:28). Această experienţă deosebită a botezului cu Duhul Sfânt este un dar gratuit, dar trebuie să doreşti să te supui în totalitate lui Dumnezeu, pentru a-l primi.

Isus va răspunde unui vas supus deplin Lui. Nu îţi va cere niciodată ceva din ceea ce nu ai, la fel cum nu va greşi niciodată în a-ţi dărui ceva mult mai minunat ca răsplată, atunci când te dăruieşti Lui pe deplin. Bucuria pe care ţi-o dă atunci când eşti în totalitate ascultător de El, compensează tot ceea ce ai putea pierde sau renunţa.

Există un aspect important pe care trebuie să îl luăm în considerare: în Fapte 8, un bărbat pe nume Simon, care era puternic implicat în ocultism, a dorit fierbinte să cumpere darul Duhului Sfânt. Petru l-a mustrat pe Simon cu asprime şi i-a spus să se pocăiască. Aşadar, dacă ai avut vreodată de-a face cu ocultismul, oricât de neînsemnată implicare ar părea (prezicători ai viitorului, horoscop, meditaţii transcendentale, hipnotism sau orice alte practici de acest fel), trebuie acum să renunţi la ele şi să-L rogi pe Dumnezeu să te ierte şi să te cureţe.

Cum pot primi botezul cu Duhul Sfânt?

E nevoie să faci două lucruri.

În primul rând, dacă L-ai primit pe Domnul Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor personal, trebuie doar să Îi ceri să te boteze cu Duhul Sfânt. Biblia spune: Cereţi şi vi se va da (Luca 11:9b).

În al doilea rând, crede că deja ai primit acest dar de la Dumnezeu. Apostolul Pavel scria galatenilor, spunându-le: Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinţei? (Galateni 3:2). Răspunsul este, desigur, prin credinţă. Trebuie să crezi că dacă ceri, vei primi.

Roagă-te această rugăciune, dacă doreşti sincer să primeşti botezul cu Duhul Sfânt:

Tată ceresc, vin în aceste clipe înaintea Ta. Îţi mulţumesc că Isus m-a mântuit. Mă rog ca Duhul Sfânt să vină peste mine. Doamne Isuse, botează-mă chiar acum cu Duhul Sfânt. Primesc botezul cu Duhul Sfânt prin credinţa în Cuvântul Tău. Fie ca ungerea, slava şi puterea lui Dumnezeu să vină peste viaţa mea chiar acum. Te rog împuterniceşte-mă pentru a-Ţi sluji de-acum înainte. Îţi mulţumesc Tată, că ai auzit rugăciunea mea. Îţi mulţumesc, Doamne Isuse, că mă botezi cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin.

Acum, după ce ai cerut şi primit, începe să practici puterea Duhului Sfânt. Ai putea începe la fel cum au făcut primii apostoli, lăudându-L pe Dumnezeu în limbi noi. Pentru a putea face acest lucru, începe să Îl lauzi pe Dumnezeu cu voce tare, indiferent ce cuvinte noi vei rosti. Spune-I cât de mult Îl iubeşti. Mulţumeşte-I, închină-te Lui şi supune-i vocea ta. Acum lasă-L pe El să îţi dea cuvinte noi de laudă, cuvinte pe care nu le-ai mai auzit până acum. Vei constata că aceasta va fi o experienţă extraordinară pentru tine în comunicarea cu Dumnezeu şi care îţi va întări credinţa. Continuă să te rogi zilnic în limba pe care ţi-a dat-o Duhul Sfânt.

Această „limbă pentru rugăciune” este doar unul din darurile pe care Dumnezeu doreşte să ţi le dea.

Darurile şi roadele Duhului Sfânt

Apostolul Pavel le-a spus corintenilor că Duhul Sfânt Se va manifesta printre ei prin daruri deosebite, dintre care şi darul vorbirii în alte limbi. În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă (1 Corinteni 12:1). De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia, prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor (1 Corinteni 12:8-10).

Pavel de asemenea spunea că Duhul Sfânt va aduce „roade” în vieţile credincioşilor. Acestea sunt calităţi dovedite de neprihănirea Domnului Isus în viaţa ucenicilor Săi. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor (Galateni 5:22-23a).

Aşadar, atunci când ceri botezul cu Duhul Sfânt, de fapt te pui la dispoziţia acestor daruri pentru avansarea Împărăţiei lui Dumnezeu şi permiţi ca Duhul Sfânt să cultive în viaţa ta roadele neprihănirii – ceea ce este de mare ajutor pentru a trăi o viaţă pe care Dumnezeu să o poată folosi cu putere spre slava Lui.

Iată cum este cu Dumnezeu. El oferă botezul cu Duhul Sfânt acelora care îşi doresc cu adevărat să fie plini de râvnă pentru a-I sluji.

Umblarea în Duhul

Până aici, ai înţeles că Duhul Sfânt este cu mult mai mult decât o umbră care coboară printre noi în serviciile divine de duminica dimineaţa. El poate fi cu tine şi în tine, pentru a-ţi dărui o viaţă nouă în viaţa creştină. Aşadar, botezul cu Duhul Sfânt este mult mai mult decât o experienţă. Este o continuă dependenţă de Duhul, pentru a primi călăuzire şi putere în orice circumstanţe. Dacă trăim în Duhul, să şi umblăm prin Duhul (Galateni 5:25).

Botezul cu Duhul Sfânt nu poate fi câştigat. Nu vei putea fi „destul de bun” pentru a-l merita. Este un dar de la Dumnezeu. Şi nici nu este „leac” pentru toate problemele. Însă aceeaşi putere minunată prin care Isus a deschis ochii orbilor, a poruncit forţelor naturii şi a trăit o viaţă pe placul Tatălui de-a lungul întregii Sale slujiri, aceeaşi putere ne este nouă disponibilă. Cere, şi vei primi.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/2979-manifestari-ale-duhului-sfant#ixzz3Kcv5Ums9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari