Se incarca
editorial

Plinatatea Lui Dumnezeu – Darul Lui Dumnezeu pentru tine

A-ţi lua moştenirea divină

Tânărul băiat cu haine zdrenţoase nu avea nici o idee că era fiul unui nobil. El a trăit ca orfan şi a suferit respingere din toate părţile. Drumul către maturitate a fost o luptă amară. Dar acum, printr-o întâmplare, află că este moştenitorul celui mai bogat, bun şi darnic om din împărăţie! Anii în care inima lui a fost zdrobită au dispărut într-o clipă. Tânărul şi-a petrecut restul vieţii bucurându-se de bunăstarea şi poziţia sa; purta cele mai fine haine, călărea caii cei mai scumpi şi era gazda unor mari petreceri. A crescut şi a fost la fel de generos şi bun ca tatăl său.

Această poveste “de la zdrenţe la bogăţii” a avut un sfârşit plăcut. Dar să presupunem pentru un moment că acest copil nu ar fi primit niciodată bogăţia care a fost de drept a lui. Imaginaţi-vă un tribunal nedrept care a ascuns adevărul până când nefericitul moştenitor a îmbătrânit şi a murit în sărăcie.

Din nefericire, mulţi dintre noi experimentăm această a doua parte a povestirii. Niciodată nu intrăm în moştenirea promisă ca “moştenitori ai lui Dumnezeu şi co-moştenitori cu Hristos” (Romani 8:17). Cel mai mare duşman al lumii, Satan, ne “păzeşte” să nu descoperim că Dumnezeu are daruri importante care schimbă vieţi, daruri de care ne putem bucura astăzi. Suntem înşelaţi să gândim că Tatăl nostru nu are nimic pentru noi, sau dacă are, trebuie să aşteptăm până când murim ca să ne putem bucura de ele.

Haideţi să ne uităm la câteva daruri pe care Dumnezeu Tatăl vrea să ni le dea astăzi. Dumnezeu ne oferă tot ce are mai bun. „El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?” (Romani 8:32).

MÂNTUIREA ŞI DARUL VIEŢII ETERNE.

Cel mai mare dar dintre toate este Isus Hristos Însuşi. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16).

Mai întâi vestea cea rea

Păcatul nu este un subiect plăcut. Nu ne place să vorbim despre el, sau nici chiar să ne gândim. Ne face defensivi sau să ne simţim vinovaţi sau cel puţin neliniştiţi. Încercăm să evităm aceste sentimente comparându-ne cu alţii. “Sunt la fel de bun ca şi oamenii pe care îi văd mergând la biserică” ne spunem. Sau, pentru o vreme, încercăm să facem “bine”. Sau suntem de acord cu cei ce încearcă să rescrie Legea lui Dumnezeu. “Aceste vechi standarde sunt depăşite”, spunem noi. “Nimeni nu mai crede în ele!”

Totuşi, indiferent cât de mult ne opunem, legea lui Dumnezeu rămâne stabilă. Toţi suntem păcătoşi. Păcatul nostru, aşa de uşor şi banal pentru noi, este de neacceptat la Dumnezeu. Păcatul creează un zid etern între noi şi Dumnezeu. Implorarea sau plânsul sau a face bine nu va schimba mintea lui Dumnezeu. “Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23).

Şi acum vestea cea bună

Dumnezeu ne iubeşte aşa de mult încât a decis să plătească preţul pentru păcatele noastre. El a oferit un înlocuitor pentru moartea noastră pentru ca fiecare în parte, să putem fi iertaţi de păcatele noastre, total şi pentru totdeauna. “El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire” (1 Petru 2:24), “Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus” (Romani 3:23,24).

Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru a asigura iertarea noastră veşnică, şi El a fost înviat pentru a ne aduce în prezenţa lui Dumnezeu, dărâmând zidul pe care l-am creat prin păcatul nostru.

CUM SĂ PRIMEŞTI VIAŢA VEŞNICĂ

Nu putem face nimic să câştigăm mântuirea. Nu putem plăti preţul pedepsei pe care îl datorăm pentru păcatul nostru. Preţul – viaţa fără pată a lui Isus – a fost plătit. Dar există ceva ce putem face pentru ca să primim mântuirea. Puneţi-vă următoarele întrebări:

Vrei să fii mântuit? Vrei să ştii că eşti eliberat de vina păcatului – liber să treci prin zidul separării şi în prezenţa lui Dumnezeu ca şi copil al Lui? Aceasta înseamnă multe schimbări. Va trebui să te încrezi în Dumnezeu, pe care nu-L cunoşti atât de bine încă. Este ca şi când ai semna un contract în alb pe care Dumnezeu îl completează mai târziu!

Doreşti să-I ceri lui Dumnezeu iertarea? Aceasta este o chestiune serioasă. Poţi recunoaşte că eşti un păcătos care are nevoie de mântuire? Isus a spus: “N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi ci pe cei păcătoşi” (Luca 5:32). Unul din ucenicii lui Isus a scris: “Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).

Eşti dispus să spui altora că ţi-ai predat viaţa lui Isus? “dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus Hristos ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit” (Romani 10:9).

Dacă poţi răspunde cu DA la toate cele 3 întrebări, atunci eşti gata să primeşti cel mai mare dar care există. De ce nu-I ceri lui Dumnezeu chiar acum darul mântuirii? Rosteşte următoarea rugăciune din inima ta: Doamne Isuse, iartă-mă de păcatul meu. Mă încred în Cuvântul Tău, crezând că Tu îi ierţi pe cei care cer iertarea. Fii Domnul meu, aşa cum eşti Mântuitorul meu. Mă predau ţie. Sunt al tău. Mulţumesc pentru că m-ai mântuit. Am cerut şi cred că Tu m-ai mântuit. Amin.

Bine ai venit în familia lui Dumnezeu! Dacă I-ai cerut lui Dumnezeu să te ierte şi să fie Domnul tău, atunci El este! Mulţumeşte-I în fiecare zi pentru darul mântuirii şi vieţii veşnice. Începe să aştepţi schimbări minunate în timp ce zilnic te supui tatălui ceresc. “Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17).

DUHUL, PROMIS DE TATĂL

Dacă ai primit darul lui Dumnezeu pentru mântuire, ai un alt dar important care te aşteaptă! Cu mulţi ani înainte ca Isus să vină pe pământ, prorocul Ioel a scris despre o minunată promisiune: “După aceea, voi turna Duhul meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri vor avea vedenii” (Ioel 2:28). Mai târziu, Dumnezeu a arătat lui Ioan Botezătorul că Isus a fost pe cale să aducă această promisiune copiilor lui Dumnezeu. Ioan a spus: “… dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se şi oprindu-se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt” (Ioan 1:33).

Ce este botezul cu Duhul Sfânt?

Isus a vorbit despre botezul în Duhul Sfânt chiar înainte de a părăsi pământul pentru a merge la Tatăl Său în ceruri. “Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt” (Fapte 1:5). Apoi a continuat prin a descrie ce se întâmplă: “Ci voi veţi primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori …” (Fapte 1:8). Credincioşii din vechime au găsit această putere care nu numai că le-a dat posibilitatea de a spune oamenilor despre Domnul lor, dar le-a dat noi abilităţi spirituale. Aceste abilităţi, care includ vindecarea şi miracolele, au reprodus abilităţile lui Isus. Isus a promis că acestea se vor întâmpla: “… oricine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu” (Ioan 14:12).

Această promisiune nu a fost doar pentru prima generaţie de creştini. A fost pentru toţi credincioşii, incluzându-te şi pe tine. “Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru” (Fapte 2:39).

Cum primim botezul în Duhul Sfânt?

Ca toate darurile lui Dumnezeu, botezul în Duhul Sfânt este la dispoziţia acelora care sunt gata şi doritori să-l primească. Verifică să vezi dacă eşti gata folosind următoarea listă.

  1. Eşti copilul lui Dumnezeu, unul care a primit mântuirea? Numai persoana mântuită poate primi botezul cu Duhul.

  2. Ai cerut acest botez? Isus a spus: “Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:13).

  3. Eşti dispus să-ţi predai întreaga viaţă Domnului? Cere-I să ia controlul asupra duhului tău, minţii tale, emoţiilor şi trupului.
  4. Doreşti să primeşti botezul prin credinţă? Credinţa este o încredere în inima ta, cuplată cu acţiunea fizică. Dacă crezi că botezul cu Duhul este pentru tine, şi vrei să-L primeşti, adaugă credinţei tale acţiunea laudei şi mulţumirii către Dumnezeu. Bucură-te în Domnul! Spune-I cât de mult Îl iubeşti! Laudă-L cu voce tare!

Darul vorbirii în limbi

În timp ce Îl lauzi pe Domnul, începi să simţi cum noi cuvinte se formează în gura ta. Duhul Sfânt vrea să curgă afară din tine printr-o inundare a laudei într-o limbă pe care nu ai învăţat-o niciodată. În timp ce îţi deschizi gura în laudă, Domnul o va umple cu cuvinte care-L onorează pe Dumnezeu şi Îi dau glorie lui Isus Hristos. Nu numai că Domnul va onora acest gen de închinare, dar tu vei fi zidit spiritual. Exersează această nouă limbă în fiecare zi. Acest minunat dar spiritual va fi o mare încurajare pentru tine în timp ce simţi puterea lui Dumnezeu în viaţa ta.

DARUL DE VINDECARE

Dacă ai primit darul mântuirii, Dumnezeu locuieşte în tine! Trupul tău a devenit un “templu” pentru Duhul Sfânt. Pentru că Dumnezeu trăieşte în tine şi tu îi aparţii, El este preocupat pentru condiţia trupului fizic.

Când Isus a umblat pe pământ, a vindecat mulţi oameni. Biblia clarifică acest lucru şi anume că toţi cei ce veneau la El erau vindecaţi (Matei 8:16, 12:15). Mai târziu, Isus a dat ucenicilor Săi autoritate peste boală. În timp ce biserica primară a crescut, vindecări minunate aveau loc datorită credinţei credincioşilor. Din moment ce “Isus Hristos este acelaşi ieri, azi şi pentru totdeauna” (Evrei 13:8), ne putem aştepta să ne vindece astăzi.

Vindecarea vine în moduri diferite. Unii oameni sunt vindecaţi instantaneu, dar majoritatea vindecărilor sunt un proces care poate veni supranatural (prin credinţă) sau natural (prin odihnă, exerciţiu fizic, nutriţie, sau asistenţă medicală). Apoi, vindecarea va veni pentru toţi credincioşii, pentru că Dumnezeu ne va da un nou trup, perfect în ceruri (Filipeni 3:21).

Dacă ai nevoie de vindecare fizică sau mintală, mergi la Dumnezeu în umilinţă, ca un copil mic. Cere-I să te vindece. Ascultă-ţi inima pentru instrucţiuni speciale. Câteodată noi blocăm vindecarea prin neiertare sau amărăciune. Dumnezeu insistă să iertăm. Câteodată perpetuăm obiceiuri care ne fac rău şi parte a vindecării este renunţarea la aceste obiceiuri. Câteodată Dumnezeu ne va încuraja să chemăm pastorul sau prezbiterii bisericii pentru a se ruga pentru noi (Iacov 5:13-16).

Ai credinţă în Dumnezeu. Aşteaptă vindecarea în timp ce te supui zilnic Lui. El te iubeşte şi vrea ce este mai bun pentru tine. Permite-I să aducă vindecarea aşa cum El vrea şi în timpul Lui aşa că în tăcere odihneşte-te în credincioşia Lui.

DARUL LIBERTĂŢII

Isus Hristos a murit şi a înviat ca să te elibereze de păcat, de tine şi de orice apăsare. El a venit “să proclame robilor de război slobozirea şi orbilor căpătarea vederii; să dea drumul celor apăsaţi” (Luca 4:18). Mulţi dintre noi sunt apăsaţi. Suntem paralizaţi de frică, depresie, necredinţă, sau păcate de necontrolat. Aceasta nu este o slăbiciune pe care să o putem birui doar prin perseverenţă. Suntem sub atacul puterilor întunericului şi avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru a îndepărta duşmanul! “Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti” (Efeseni 6:12).

Se dă lupta! Poate o simţi în viaţa ta de zi cu zi. Poate ceva forţe demonice au câştigat teren în viaţa ta, poate este ceva ce ai purtat cu tine încă dinainte de a-L cunoaşte pe Domnul. Dar curaj! Există un plan de bătălie pentru victorie.

Recunoaşte înaintea lui Dumnezeu că ai lăsat duşmanul să intre. Renunţă la practicile şi obiceiurile tale în Numele lui Isus. Îndepărtează toate lucrurile care Îl jignesc pe Dumnezeu din casa ta (aceasta include pornografia, obiectele oculte sau orice altceva ce nu aduce onoare lui Dumnezeu). Cere-I iertare lui Dumnezeu. Îmbracă-te cu toată armura Lui. Dumnezeu ţi-a oferit armura sfântă pentru protecţie spirituală. Armura lui Dumnezeu este descrisă în Efeseni 6.

Singura noastră armă de atac împotriva opresiei satanice este Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Citeşte cum Isus a folosit Cuvântul împotriva lui Satan în Matei 4. Ascute-ţi “sabia” prin memorarea versetelor de genul celui din 1 Ioan 4:4: “Cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume.”

Biblia spune: “Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi” ((Iacov 4:7). Stai ferm în Dumnezeu şi adresează-te opresorului: “Satan, în Numele lui Isus, pleacă! Nu ai nici o putere peste mine. Aparţin Domnului, care a murit pentru mine. În Numele lui eu sunt liber!”

Celebrează victoria. Laudă-L pe Domnul pentru că a câştigat bătălia pentru tine. Stai ferm în libertatea ta, cerându-I Duhului sfânt să te umple în acel domeniu din viaţa ta unde duşmanul a pătruns. “Dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi” (Ioan 8:36).

O VIAŢĂ FRUCTUOASĂ

Caracterul creştin nu apare instantaneu în momentul în care eşti mântuit. De fapt, întâlnirea cu Hristos mai degrabă te face dureros de conştient de cât de departe de El este inima ta. Curând vei descoperi că nu faci lucrurile bune pe care vrei să le faci, şi s-ar putea să descoperi şi unele obiceiuri rele de care nu poţi scăpa.

Isus a ştiut că ne vom confrunta cu această problemă şi ne-a oferit soluţia. “Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze (Luca 9:23).

La ce renunţăm? La noi înşine, dorinţele şi ambiţiile personale, la aşa numitele drepturi. Ce primim în schimb? Crucea – un instrument al morţii. Pe ea executăm vechea noastră natură păcătoasă. Cât de des? Isus a spus: zilnic. Zilnic trebuie să ne “declarăm morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:11).

Ai fost botezat în apă după ce ai primit mântuirea? Botezul în apă este un simbol al morţii faţă de sine, care declară altor oameni şi nouă înşine că am decis că crucificăm şi să îngropăm vechea noastră natură şi că am înviat într-o nouă viaţă în Isus.

Isus a spus: “Adevărat, adevărat va spun, că, dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă” (Ioan 12:24). Cu alte cuvinte, prin moarte produce roadă. Apostolul Pavel a listat cele nouă roade ale Duhului: “Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este Lege” (Galateni 5:22-23). Te poţi aştepta ca aceste roade să devină o constantă caracteristică a noii tale vieţi în Hristos.

DARUL DĂRNICIEI

Tânărul nenorocit din povestea noastră de început a crescut să fie la fel de generos şi bun ca şi tatăl său. Şi tu vei creşte să fii ca şi Tatăl tău ceresc. Dumnezeu este întotdeauna generos şi vrea să fii şi tu la fel. S-ar putea să gândim că nu avem nimic de dăruit, dar Dumnezeu Însuşi ne va da daruri pentru a dărui.

Dă ceea ce ştii. Un evanghelist african a vorbit despre ziua în care L-a întâlnit pe Domnul. Când a fost tânăr, a întâlnit un străin, care fugea în josul unui drum prăfuit. “Trebuie să auzi ceea ce tocmai mi s-a întâmplat!” a spus străinul. “Acum câteva minute mi-am dat viaţa lui Isus!” În timp ce tânărul asculta povestea străinului, a realizat propria lui nevoie de mântuire şi şi-a predat viaţa lui Isus. Acum, mulţi ani mai târziu, el slujeşte ca evanghelist, conducând sute de oameni la Hristos. Ce a avut el de dat? Nu a fost niciodată la un seminar. Nu avea toate răspunsurile. Poate nu a citit niciodată Biblia. Dar el a ştiu că Isus a venit în viaţa lui şi aşa că a dat ceea ce a ştiut.

Dă ceea ce ai. Ştii povestea din Biblie despre un băiat care şi-a dat prânzul lui Isus? Isus a luat cele 5 pâini şi cei 2 peşti mici, le-a multiplicat şi a hrănit o mulţime de vreo 5.000 de oameni. Ce ai tu de poţi da lui Isus? Isus a spus că atunci când dăruim oamenilor cu dragoste, Îl dăruim pe El. Poţi începe să împlineşti nevoile oamenilor din jur în mod practic. Ceea ce faci s-ar putea să fie neînsemnat pentru tine, dar va deveni mai mult decât destul în mâinile Domnului.

Dă ceea ce Domnul îţi dă. Ce talente şi abilităţi ţi-a dat Domnul? Apostolul Pavel a scris: “Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură. Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să, dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie” (Romani 12:6-8).

Dă Trupului lui Hristos, biserica. Pavel prezintă o listă cu darurile spirituale în 1 Corinteni. Aceste manifestări speciale ale Duhului sunt acelea care dau direcţie spirituală şi încurajează credincioşii care se strâng împreună. Acestea sunt date de Duhul pentru folosul comun (1 Corinteni 12:7). Pavel le înşiră: cuvânt de înţelepciune, cunoştinţă, credinţă, vindecare, miracole, profeţie, deosebirea duhurilor, felurite limbi, interpretarea limbilor. Aceia care au fost botezaţi în Duhul Sfânt vor fi capabili să manifeste unul sau mai multe daruri.

Dă fraţilor tăi creştini. Darurile lui Dumnezeu sunt desemnate să funcţioneze cel mai bine în acord cu alţi creştini. Deci este important să fii parte a unui grup dedicat de creştini care lucrează împreună pentru a se maturiza în dragostea lui Dumnezeu. Un astfel de grup este caracterizat de dragoste pentru alţii, pentru Isus şi pentru Biblie, pentru dorinţa de a da ce-i mai bun Domnului.

MOŞTENIREA TA SPIRITUALĂ

Tatăl dă întotdeauna: L-a dat pe Isus, ne dă credinţa, mântuirea şi viaţa veşnică. El ne dă Duhul Sfânt ca să ne împuternicească cu abilităţi spirituale, eliberarea de boală şi opresie demonică, ne dă viaţă nouă. El ne dă daruri naturale şi supranaturale pentru a putea dărui. Şi acesta este doar începutul!

El a promis că totul este al nostru. Nu aştepta până mâine! Schimbă aceste haine zdrenţoase şi începe să te bucuri de moştenirea ta spirituală astăzi!

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/bazele-crestinismului/2961-plinatatea-lui-dumnezeu-darul-lui-dumnezeu-pentru-tine#ixzz3KcvmM2UO

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recomandari