Se incarca
editorial

Relatia parinte – copil

Dorința fiecărui părinte și copil este să găsească fericirea în viață și să trăiască într-o familie iubitoare, având o relație familială fericită. Totuși, conflictul, rebeliunea, lipsa disciplinei, confuzia și anxietatea, de cele mai multe ori strică pacea și bucuria relațiilor care ar trebui să domnească în familie. Creștinul care caută cum să restabilească relațiile de cele mai multe ori este cel care trebuie să meargă la ceilalți membri ai familiei. familie_copii

Dorința lui Dumnezeu este ca toți să ajungă la cunoștința adevărului, să fie mântuiți, împuterniciți pentru viață și creștere în plinătatea lui Hristos. Acest lucru cere disciplină și supunere față de alții. În cazul copiilor, supunerea este mai întâi față de părinți, în Domnul. Întotdeauna, fie că este vorba de părinte sau copil, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia. (Romani 12:10).

Ce spune Scriptura?

„Păzește și ascultă toate aceste lucruri pe care ți le poruncesc, ca să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine și ce este plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului tău” (Deuteronom 12:28).
„Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el!” (Proverbe 20:7).

„Copii ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta – este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință – ca să fii fericit, și să trăiești multă vreme pe pământ” (Efeseni 6:1-3).

„Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului” (Coloseni 3:20).

Ce să fac?

Mai întâi, ca și părinte/copil, trebuie să fi mântuit și botezat cu Duhul Sfânt. Cere-I lui Isus să te mântuiască și să te umple cu Duhul Său cel Sfânt. Ca și creștin plin de Duhul Sfânt care manifestă roada Duhului: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, vei fi un exemplu pentru ce este bun în familia ta. Promisiunea din Fapte 16:31este că toți cei care cred în Isus, împreună cu casa lor, vor fi mântuiți.

Cere și acționează bazat pe siguranța împlinirii promisiunii. Dacă ești copil și ești un creștin în casa părinților tăi, aceeași promisiune se aplică și pentru tine. Când te supui și îi respecți pe părinții tăi, te supui și respecți ordinea pe care Dumnezeu a pus-o în casa ta. Promisiunea lui Dumnezeu este că mărturia ta va lucra și îi va atrage pe părinții, frații și surorile tale la Isus pentru mântuire. A nu te supune părinților tăi este a nu te supune lui Dumnezeu și acest lucru aduce dezordine, confuzie și anxietate.

Ca și părinte creștin, trebuie să fii un exemplu sfânt și să fii responsabil pentru creșterea și disciplinarea copilului tău în căile Domnului (Deuteronom 6:6,7; Evrei 12:5,6,11). Pentru a face acest lucru, trebuie să exprimi dragostea lui Dumnezeu copiilor tăi, dragoste care îi va aduce într-un loc al acceptării lui Isus Hristos în viețile lor. Există principii spirituale care fac diferența în felul în care Dumnezeu lucrează în problemele tale. Un principiu este a-I da laudă lui Dumnezeu și întâietate în toate problemele și relațiile tale. Când o persoană slujește lui Dumnezeu, Dumnezeu slujește înapoi (1 Samuel 2:30b).

Un alt principiu este cel al mijlocirii. În timp ce mijlocești pentru copiii/părinții tăi, amintește-ți promisiunile lui Dumnezeu de a aduce mântuirea fiecărui membru al familiei tale. Mulțumește-I și laudă-L pentru aceasta. Un mijlocitor se apropie de Dumnezeu în numele persoanei pentru care se roagă. De asemenea, acesta intră în război spiritual împotriva lui Satana și a înșelăciunii lui (Efeseni 6:12). Când te rogi în mijlocire, porți poverile acelora pentru care te rogi. În timp ce porți aceste poveri, vei avea o mai bună înțelegere a persoanei, înțelegere care va conduce la o mai mare dragoste pentru ea. În timp ce dragostea domnește și mijlocirea este făcută, disciplina, ordinea în casă, pacea și bucuria în familie vor urma cu siguranță. copii

Când te rogi

Cere-I lui Dumnezeu să-ți dea o mare dragoste pentru copiii/părinții tăi. Cere-I să te ajute să vezi toate calitățile demne de laudă. Cere-I să-ți descopere căi prin care poți să îi binecuvântezi, astfel zidindu-i prin apreciere mai degrabă decât criticându-i și devalorizându-i. Mulțumește-I lui Dumnezeu și laudă-L pentru iertarea pe care ți-a dat-o pentru ei și la fel pentru tine. Mulțumește-I pentru dragostea Lui, laudă-L, știind cu siguranță că El poate și restaurează relațiile dintre membri familiei.   

Referințe/ Temă dă casă

Filimon        Relații restaurate în Hristos

Isaia 58       Post pentru restaurarea relațiilor

Ghid pentru părinți:

Proverbe 13:24; 19:18; 29:15
Evrei 12:6-10
Luca 11:11-13
Coloseni 3:21Efeseni 6:4

Ghid pentru copii:
Efeseni 6:1-3
Coloseni 3:20

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/familie-relatii/1963-relatia-parinte-copil#ixzz3KizedfsP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari