Se incarca
studiu

Familia

„De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup”.  (Efeseni 5:31)

 

Portretul familiei lui Dumnezeu

Atunci când încercați să faceți împreună o fotografie de familie, cu greu fotografia va ilustra o familie ideală. Întotdeauna apare o imperfecțiune. Cravata tatălui nu se asortează cu costumul; lipsa dințișorului juniorului este atât de evidentă; mama are ochii închiși; bebelușul tocmai începuse să plângă. Așa sunt familiile. Eșuăm în multe feluri și suntem departe de ceea ce este ideal. cuplu

Dumnezeu ne-a dat imaginea familiei Sale ideale, și anume aceea care depășește aparențele exterioare, reflectând mai degrabă relația specială pe care El o are cu copiii Săi. Familia umană reflectă imaginea lui Dumnezeu Însuși. Astfel, este foarte important să-ți privești familia din perspectiva lui Dumnezeu și să descoperi ceea ce Dumnezeu are mai bun pentru tine.

Familia: Imaginea lui Dumnezeu 

Familia începe cu un bărbat și o femeie, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu (Geneza 1:27).

Din punct de vedere spiritual, aceasta înseamnă că Dumnezeu are atât caracteristici masculine, cât și feminine. De exemplu, are caracteristicile unui tată: ne dă daruri bune, la fel cum face un tată pământesc (Luca 11:11-13).

Dar are și caracteristicile unei mame: ne mângâie, la fel cum o mamă își mângâie copiii (Isaia 66:13).

Astfel, unirea prin căsătorie a bărbatului și femeii formează imaginea completă, să zicem așa, a naturii lui Dumnezeu. Dar o familie cuprinde mai mult decât o mamă și un tată: ea cuprinde și copiii.  Prima poruncă a lui Dumnezeu pentru Adam și Eva a fost:: „Creșteți, înmulțiți-vă, și umpleți pământul” (Geneza 1:28).

Omul trebuia să fie parte la actul creativ de aducere pe lume a copiilor. Astfel, familia devine un tot unitar creativ, la fel ca și Creatorul nostru, Dumnezeu. Cu alte cuvinte, familia arată oamenilor cum va fi o familie cerească. Trebuie să fie o umbră a lucrurilor viitoare. Familia este un exemplu al dragostei și acceptării lui Dumnezeu pentru credincioși și necredincioși deopotrivă.

Pentru a-ți dovedi ție însuți acest lucru, privește cât de des Biblia compară familia și relația noastră cu Dumnezeu și cu fiecare membru al Trupului lui Hristos. Atunci când Îi cerem lui Isus să vină în viața noastră, devenim parte din familia lui Dumnezeu, și Îl numim pe Dumnezeu: „Abba! Tată!” (Romani 8:15).

„Abba” este un cuvânt drăgăstos. Este ca și cum i-ai spune lui Dumnezeu: „Tăticule!”În plus, Isus spunea că este fratele nostru. El spunea că oricine face voia Tatălui Său îi este frate, soră și mamă (Matei 12:48-50).

Mai mult, Scriptura spune că noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, devenim mai apropiați unii de alții (Romani 8:16), Suntem frați și surori în Hristos.

Familia înseamnă dragoste 

Familia trebuie să fie locul în care ești iubit, chiar dacă ai făcut ceva greșit. Fiul risipitor și-a părăsit casa părintească, risipindu-și întreaga avere. Cu toate acestea, tatăl l-a primit înapoi cu brațele deschise și cu mare bucurie atunci când s-a întors acasă (Luca 15:11-24).

Aceasta este dovada „iubirii eterne” a lui Dumnezeu (Ieremia 31:3), demonstrată prin moartea lui Isus, care Și-a dat viața pentru noi „pe când eram noi încă păcătoși” (Romani 5:8).

Însă dragostea înseamnă mai mult decât acceptare, mai mult decât afecțiune. Înseamnă disciplină. Cartea Evrei ne spune că Dumnezeu mustră (disciplinează) pe cei pe care îi iubește (Evrei 12:6).

În același mod, Proverbele ne învață că dacă nu ne pedepsim copiii atunci când sunt neascultători, înseamnă că îi urâm (Proverbe 13:24).

Așadar, deseori dragostea este „dragoste aspră”.  Dragostea trebuie exprimată verbal. Domnul ne spune de multe ori în Cuvântul Său că ne iubește: „Dumnezeu atât de mult a iubit lumea” (Ioan 3:16);

„El ne-a iubit întâi” (1 Ioan 4:19).

La fel și noi trebuie să le spunem membrilor familiei noastre că îi iubim. Nu trebuie să presupunem că ei știu aceasta. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi spus că ne iubește, nu am fi știut.  Pe de altă parte, cuvintele nu sunt îndeajuns. Dumnezeu și-a demonstrat iubirea prin faptul că Hristos a murit pe cruce pentru noi. Pentru a fi în stare să dovedim familiilor noastre că le iubim cu adevărat, avem nevoie să murim față de noi înșine și de dorințele noastre egoiste, dându-le lor întâietate – așa cum Isus S-a dat pe Sine pe cruce pentru noi.

Dragostea lui Dumnezeu în noi este darnică (1 Corinteni 13); îi preferă pe alții în locul sinelui. Este unicul ingredient care unește familia ca pe o echipă. Prin eforturile întregii echipe pot fi rezolvate toate problemele, iar unitatea familiei devine astfel o realitate.

Dragostea este îndelung răbdătoare 

Îți mai aduci aminte când te-ai îndrăgostit pentru prima oară? Priviri fixe și infinite în ochii celuilalt; vă țineați de mână sub cerul înstelat. Dar adesea romantismul se pierde de îndată ce fericirea din căsnicie devine o repetare a monotoniei existenței zilnice. Privind în urmă, nu poți face nimic altceva decât să te întrebi: „Asta înseamnă dragoste și familie?” Poate este un început. Însă angajamentul nostru, și nu „fluturașii din stomac”, ne determină să fim îndelung răbdători în dragoste. Lumii îi place să spună că sentimentele frumoase sunt cele mai importante. Media ne bombardează mereu spunându-ne minciuni, și anume că sexul este cea mai înaltă exprimare a dragostei. Cântecele de dragoste vorbesc numai despre inimi zdrobite și dezamăgiri în dragoste, nicidecum despre credincioșia și răbdarea în vreme de încercări.

Dumnezeu vorbește despre angajament. Cântarea pe care Solomon a compus-o, și care se găsește în Biblie, vorbește despre o dragoste care împlinește și rabdă, nu fiindcă problemele nu ar fi venit încercând să fure iubirea, ci datorită angajamentului făcut (Cântarea Cântărilor).

În lumea de astăzi, suntem asediați de tot felul de presiuni care produc conflicte în familie. Lumea încurajează divorțul și despărțirea, mai degrabă decât să caute rezolvarea conflictelor. Satana se străduiește mai mult ca oricând să distrugă familiile prin acest gen de conflicte. Dar Dumnezeu ne promite ceva: „Supuneți-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi” (Iacov 4:7). Dumnezeu ne cere să ne exercităm autoritatea asupra vrăjmașului nostru și să fim devotați căsniciei și familiei noastre (1 Corinteni 7:11).

Putem fi biruitori doar dacă ne supunem lui Dumnezeu și unii altora. Iubindu-ne unii pe alții în Isus și împlinind Cuvântul Lui în viețile noastre, conflictele care apar în familie vor fi rezolvate. Nu este responsabilitatea noastră să-i schimbăm pe alții; aceasta-i revine lui Dumnezeu. Cu toate acestea, responsabilitatea noastră este de a ne împlini rolul de creștin, ca parteneri, părinți, copii și să fim devotați și credincioși în a ne face partea noastră în familie.relatii

Soților, iubiți-vă soțiile (Efeseni 5:25

Familia se întemeiază atunci când „omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de soția sa” (Geneza 2:24).

Acesta este dedicarea soțului față de soția sa. Ei devin astfel un singur trup. Este un mare mister al vieții modul în care doi oameni devin una, iar această unire misterioasă reflectă relația dintre Hristos și Biserică (Efeseni 5:32).

Când suntem născuți din nou, într-un fel inexplicabil devenim una cu Hristos. Căsnicia ne ajută să înțelegem această unire misterioasă. Astfel, când soților li se spune să-și iubească soțiile, de fapt li se spune să le iubească la fel cum a iubit Isus Biserica. Isus ne-a iubit și și-a dat viața pentru noi (Efeseni 5:25).

Tot așa, soțul trebuie să fie gata să-și dea viața pentru soție. Nu înseamnă însă că devine sclavul ei, ci mai degrabă să-i slujească în dragoste – încurajând-o să devină cea mai bună femeie a lui Dumnezeu care ar putea ea deveni, să o iubească mai mult decât pe sine însuși, să-i admire talentele și abilitățile și să „o laude” (Proverbe 31:28). Și nu doar să-i spună ei ce comoară este ea, ci să spună și altora ce soție minunată are. Aceasta creează o atmosferă de respect reciproc.

Si care e femeia care să se împotrivească unui bărbat care o iubește cu adevărat?

Dragostea încurajează supunerea 

Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii, și că Dumnezeu este capul lui Hristos. (1 Corinteni 11:3)

Observați în acest verset în primul rând că Dumnezeu este capul lui Hristos. În timpul cât a fost pe pământ, Isus S-a supus de bună voie Tatălui. El spunea că nu a venit pe pământ pentru a face voia Lui, ci voia Tatălui Său (Ioan 6:38).

Astfel, Isus era liber să facă tot ce dorea să facă. La urma urmei, era egal cu Dumnezeu. Însă Biblia ne spune: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu (Filipeni 2:6).

Așadar, Isus a ales să devină slujitorul omului. Nu a fost obligat să facă acest lucru, ci l-a dorit. În schimb, fiindcă Isus S-a smerit pe Sine Însuși, Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult! (Filipeni 2:8-9).

Autoritatea lui Isus este urmarea supunerii Sale față de Tatăl (Ioan 17:2). Tot așa, autoritatea soțului provine din supunerea sa față de Capul său, care este Hristos. Relația soț-soție este comparată în Biblie cu relația Tată-Fiu. Dar vreau să știți că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii, și că Dumnezeu este capul lui Hristos (1 Corinteni 11:3). Știm că Isus și Dumnezeu Tatăl sunt egali. Însă femeia, la fel ca și Hristos, se supune de bună voie soțului, nu pentru că e forțată să se supună, ci pentru că alege astfel, știind că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru viața ei (Efeseni 5:22). Atitudinea inimii ei este în întregime supusă soțului, ca și lui Dumnezeu. Ea ține cont de soțul ei pentru că îl iubește și îl respectă. În schimb, el o încurajează. Cheia este dragostea.

Ce obligații au copiii? 

Relația dintre soț și soție determină comportamentul copiilor în familie. Dacă soția arată respect soțului ei, copiii își vor respecta tatăl. Dacă soțul își respectă soția, copiii își vor cinsti mama.  Exemplul este un bun învățător, iar Dumnezeu ne-a dat rolul de învățători pentru copiii noștri. Să le întipărești în mintea copiilor tăi (cuvintele lui Dumnezeu), și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula (Deuteronomul 6:7).

În zilele noastre, cărțile despre creșterea și educația copiilor subliniază importanța petrecerii unui timp de calitate cu copiii noștri. Însă Scriptură, în Deuteronom, ne spune clar că avem nevoie nu doar de calitate, ci și de un volum mai mare de timp petrecut cu copiii noștri. Când stai jos, când umbli, când mergi la culcare și dimineața când te scoli trebuie să-i înveți pe copii despre Dumnezeu.

Principala responsabilitate a învățării se răsfrânge asupra tatălui, însă având-o și pe mamă de partea lui. În rolul său de cap spiritual, tatăl este cel responsabil cu implementarea timpului devoțional de familie, studiilor biblice și rugăciunii. Mai mult, viața lui ar trebui să reflecte principiile Cuvântului.  Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul, după cum spune Biblia, iar omul care are mulți copii este un om fericit (Psalm 127:5).

Un tată spunea cândva că nimic nu-l face mai fericit decât să fie înconjurat de familia lui.

Înțelegi ideea? 

Așadar, familia este o prefigurare a ceea ce este pregătit în cer pentru noi, locul în care poți descoperi imaginea lui Dumnezeu, un loc al refugiului și al mângâierii. Familia este locul în care găsești dragoste, acceptare și iertare și este locul în care, ca și creștin, poți ilustra dragostea Tatălui pentru copiii Săi.

Cum să faci din casa ta un loc al bucuriei 

Dacă dorești ca familia ta să fie tot mai asemănătoare familiei lui Dumnezeu, analizează cu atenție ce anume te împiedică să ai acest gen de relație ideală. În cele mai multe dintre cazuri, cauzele sunt lipsa de comunicare, agendele diferite și televizorul care absoarbe chiar și puținul timp pe care familia l-ar putea avea împreună. Însă poți stinge televizorul, îți poți aranja programul astfel încât măcar cina să o luați împreună, ca familie. Apoi planifică să faceți lucruri împreună, de care să se bucure toți. Jucați jocuri, citiți cu voce tare, faceți plimbări cu bicicletele, sau alt sport, faceți ceva care să vă unească.

Rugați-vă împreună. Împărtășiți gânduri și sentimente despre Dumnezeu și despre ceea ce face El în viața voastră. Citiți și meditați asupra Cuvântului lui Dumnezeu, aplicând în viața de familie principiile Sale. Și ce este mai important, orice vă arată Dumnezeu că aveți nevoie să schimbați, atitudini sau obiceiuri, promiteți-vă unii altora că vă veți strădui să vă schimbați. În cazul problemelor serioase – înstrăinare, probleme de comportament la copii și altele asemănătoare, solicitați consiliere din partea unui creștin care se ocupă de consilierea familiilor cu probleme și încercați să rezolvați împreună problema respectivă. Orice v-ar sta în cale, nu lăsați să vă priveze de cea mai intimă relație pe care o puteți avea de partea aceasta a raiului – familia.

Rugăciune  

Tată, ne cerem iertare că nu am fost familia care ai vrut Tu să fim. Te rugăm să ne dai înțelepciunea și priceperea de a face din casa noastră un adevărat cămin. Ajută-ne ca soț și soție și părinți să ne îndeplinim responsabilitățile, de a învăța copiii să discearnă binele  de  rău și să slăvească numele lui Isus. Îți încredințăm acum fiecare membru al familiei noastre și te rugăm să lași binecuvântarea Ta peste casa noastră. Călăuzește-ne și păzește-ne. Fie ca familia noastră să Te slăvească mereu. În numele lui Isus ne-am rugat. Amin.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/familie-relatii/1961-familia#ixzz3KojfFCjB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari