Se incarca
editorial

Ascultare / neascultare

Ascultarea este o acceptare practică a autorității și voii lui Dumnezeu. Include atât supunerea cât și expresia supunerii în acțiune, cuvinte și gânduri. A fi în ascultare înseamnă a fi de acord cu Dumnezeu. A fi de acord cu Dumnezeu înseamnă a fi într-o poziție de putere în Hristos.

Neascultarea este cauzată de rebeliune și neîncredere în Dumnezeu. A fi neascultător înseamnă a ceda dorințelor eului în schimbul predării lui Dumnezeu și a dori voia Lui în toate lucrurile. Dumnezeu așteaptă ascultarea (Deuteronom 11:26-28). A-L alege pe Hristos înseamnă a alege ascultarea (Ioan 14:15, 21). A deveni neascultător înseamnă a păcătui sau a fi rebel împotriva lui Dumnezeu (1 Samuel 15:22, 23).pocainta

CE SPUNE SCRIPTURA

„Iată, pun astăzi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul: binecuvântarea, dacă veți asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, pe care vi le dau în ziua aceasta; blestemul, dacă nu veți asculta de poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, și dacă vă veți abate de la calea pe care v-o dau în ziua aceasta, și vă veți duce după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți.” (Deuteronom 11:26-28).

„Samuel a zis: Îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și păzirea cuvântului Său mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și El ca împărat.” (1 Samuel 15:22, 23).

„De veți voii și veți asculta, veți mânca din cele mai bune roade ale țării” (Isaia 1:19).

„Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește; și cine Mă iubește, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, și Mă voi arăta lui.” (Ioan 14:15, 21).

„De ce-Mi ziceți: Doamne, Doamne! Și nu faceți ce spun Eu?” (Luca 6:46).

„Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri.” (Iacov 1:22).

CUM SĂ CORECTEZI PĂCATUL NEASCULTĂRII

Următoarele sugestii ar trebui să te ajute să descoperi domeniile unde există nesupunere față de Dumnezeu, fie deliberată, fie în subconștient, și față de cei care sunt în autoritate peste tine. Începe prin a te întreba dacă tu te supui lui Dumnezeu în diferite domenii din viața ta, cum ar fi relațiile personale, comportament, domnia lui Dumnezeu în căsătoria ta sau slujba ta sau alte domenii, devotament personal, etc.

Fă un inventar sincer al vieții tale. Mulțumește-I lui Dumnezeu pentru domeniile de neascultare pe care le-ai descoperit. Odată identificate, ele pot fi înlăturate. Acest lucru va rezulta într-o nouă bucurie și o mai mare credință.

„De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său” (Romani 8:28).

„Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos” (Efeseni 5:20).

„Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi” (1 Tesaloniceni 5:18).

Mărturisește neascultarea ca păcat. Cere-I lui Dumnezeu iertare și afirmă promisiunea Lui de iertare completă. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept, ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9).

Dacă actul tău de nesupunere implică și alte persoane care sunt în autoritate peste tine, trebuie să îndrepți situația împreună cu ei. Biblia ne învață că trebuie să trăim în pace cu noi înșine și cu alții. Neascultarea față de Dumnezeu și față de cei în autoritate peste tine pot bloca bucuria, binecuvântările și pacea interioară pe care Dumnezeu le dorește pentru tine. Folosește-ți voința pentru a renunța specific la fiecare act al neascultării. Denunță fiecare dorință de a fi neascultător. Așa cum a făcut și Pavel, obligă-ți firea să se supună. Biblia spune că fiind creștin, ai arme puternice de război care vor dărâma zidurile neascultării. Bizuiește-te pe credința în Isus și pe puterea Duhului Sfânt. Planifică acțiuni specifice. Cere-ți iertare de la alții, despăgubește unde este cazul.

„Roada Duhului, dimpotrivă este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege” (Galateni 5:22, 23).

În timp ce fiecare dintre aceste calități se dezvoltă în viața ta, vei descoperi că nu doar păcatul neascultării pălește, ci și toate celelalte păcate.

ÎN TIMP CE TE ROGI

Roagă-te ca roada Duhului, credincioșia față de Dumnezeu și alți oameni să se dezvolte în tine. Mulțumește-I și laudă-L pe Dumnezeu pentru descoperirea neascultării tale și pentru că ți-a dat blândețe (supunere) și dragoste pentru El și alții – chiar și pentru dușmanii tăi. Bucură-te de noua ta libertate și bucurie în Domnul realizând că ești eliberat din sclavia neascultării.

REFERINȚE / TEMĂ DE CASĂ

1 Ioan 5:2, 3 – Testul ascultării și dragostei
Coloseni 3 – Avertizare în a-L urma pe Isus
Psalmul 51 – Exemplul lui David despre o nouă ascultare de Dumnezeu  
1.       Ia o foaie de hârtie și desenează o linie verticală până la centru.
2.       La stânga liniei scrie domeniile în care ai fost neascultător.
3.       La dreapta liniei scrie alternativele ascultării.
Începe să acționezi conform alternativelor, formând noi tipare de viață. 

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/eliberare/1931-ascultare-neascultare#ixzz3LaWsxu5a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari