Se incarca
incurajari

Zeciuiala

Tot ce există Îi aparține lui Dumnezeu. Întreg pământul, oamenii și celelalte viețuitoare, aurul și argintul sunt ale lui Dumnezeu. Nu există NIMIC care să nu fie a Lui, iar noi suntem doar administratorii bogățiilor Sale. Cum ne ducem la îndeplinire această sarcină?

“Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum Mă înșelați voi?” Dar voi întrebați: “Cu ce Te-am înșelat?” “Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați, câtă vreme căutați să Mă înșelați, tot poporul în întregime! Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneți-Mă astfel la încercare”, zice Domnul oștirilor, “și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă (lăcusta) și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre”, zice Domnul oștirilor. “Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută”, zice Domnul oștirilor. (Maleahi 3:8-12)

zeciuiala

Cum putem să Îl înșelăm pe Dumnezeu? Cum putem să furăm de la Cel care deține totul? Din Maleahi 3:8 înțelegem să se referă la zeciuieli și daruri de mâncare. Dumnezeu consideră că Îl furăm dacă nu le aducem la Casa Lui. Mai mult, ca rezultat al acestei neascultări, suntem blestemați. Prin contrast, sunt prezentate binecuvântările care urmează dacă aducem zeciuielile la Casa Domnului.

Ce este zeciuiala?

Geneza 14:18-20: „Melhisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin: el era preot al Dumnezeului Celui Prea Înalt. Melhisedec a binecuvântat pe Avram, și a zis: “Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul Cel Prea Înalt, Ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeul Cel Prea Înalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale!” Și Avram i-a dat zeciuială din toate.”

Apoi Iacov i-a jurat Domnului că îÎl va sluji și Îi va da zeciuială din toate lucrurile cu care Domnul îl va binecuvânta. În Geneza 33:11 vedem rezultatul acestui lucru: „…Dumnezeu m-a umplut de bunătăți, și am de toate.” Zeciuiala este mijlocul prin care îi permitem Domnului să ne binecuvânteze. În repetate rânduri citim în Scriptură că Dumnezeu dorește ca poporul Său să aibă prosperitate și sănătate. De asemenea, ni se spune că orice vom da ne va fi dat înapoi. Luca 6:38: „Dați, și vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura.”  Dumnezeu va deschide cerurile și va turna asupra noastră binecuvântări necuprinse.

Unde ne aducem zeciuielile?

În Casa Domnului, în vistieriile Lui (Maleahi 3:8-12).

Zeciuiala în Noul Testament

Noul Testament nu vorbește mult despre zeciuială, totuși, Domnul Isus se referă la zeciuială în Matei 23:23, unde spune: „Vai de voi, cărturari și Farisei fățarnici! Pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege:dreptatea, mila și credincioșia; pe acestea trebuia să le faceți, și pe acelea să nu le lăsați nefăcute.”  Accentul nu este pus pe faptul că nu ar trebui să își aducă zeciuielile, ci că trebuie să înțeleagă și să aplice îndurarea și credința. Orice facem, oricât de darnici am fi sau am face fapte bune, toate sunt în zadar dacă nu sunt făcute în credință și dragoste. Totuși, Isus Se aștepta să continue să fie darnici.

Indiferent cât de mic sau de mare ar fi venitul tău, este primit de la Dumnezeu și El ne cere doar 10% din ceea ce ne-a dat. Mulți consideră că au un venit prea mic și nu-și pot permite să dea 10% din el. Problema nu este dacă ne permitem să dăm zeciuiala, ci dacă ne permitem să NU dăm zeciuiala, care este partea Domnului. Doar atât ne cere din tot ce ne-a dat, chiar dacă Lui îi aparține totul, inclusiv viața noastră. Dacă suntem credincioși în lucrurile mici, Dumnezeu ne va încredința și lucruri mari.

Zeciuiala Îl onorează pe Dumnezeu, demonstrează credința noastră în puterea Domnului de a ne purta de grijă în toate nevoile. Avem pace atunci când știm că Îl ascultăm pe Domnul. Prin ascultarea noastră de a da zeciuială, devenim exemple bune ca administratori în Împărăția lui Dumnezeu.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/finante/1945-zeciuiala#ixzz3M2qe0xZJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari