Se incarca
editorial

Vorbind deschis despre singuratate

NU EȘTI SINGUR

Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte și înțelege Numele Meu [cunoaște în mod personal mila, dragostea și bunătatea Mea – se încrede și se bazează pe Mine, știind că niciodată nu îl voi părăsi. Niciodată]. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi. Îl voi sătura cu viaţă lungă
şi-i voi arăta mântuirea Mea. Psalmul 91:14-16 (AMP)

06

Dumnezeu vrea să știi că nu ești singur. Satana vrea să crezi că ești singur singurel, dar nu ești singur. El vrea să crezi că nimeni nu înțelege cum te simți, însă nu este adevărat.

Pe lângă faptul că Dumnezeu este cu tine, mulți credincioși știu cum te simți și înțeleg ce experimentezi din punct de vedere mental și emoțional. Psalmul 34:19 (AMP) ne spune: ,,De multe ori vine nenorocirea peste cel [care este în mod constant] fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea.” Există multe relatări în Biblie care vorbesc despre ,,nenorocirile celor fără prihană” și despre cum Domnul i-a izbăvit din ele.

Dumnezeu este Izbăvitorul

Dumnezeu i-a izbăvit pe Pavel și pe Sila din închisoare. (Fapte 16:23-26)

În 1 Samuel 17:37 citim despre cum Domnul l-a izbăvit pe David din nenorocirile lui. „David a mai zis: ‚Domnul, care m-a izbăvit din gheara leului şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna acestui filistean.’ Şi Saul a zis lui David: ‚Du-te, şi Domnul să fie cu tine!’”Adesea, când înaintezi, Satana aduce necazul pentru a te descuraja și va încerca să te facă să te simți singur. Însă răul pe care îl are în gând Satana, Dumnezeu îl va întoarce spre binele nostru. (vedeți Genesa 50:20) Poți face și tu ce a făcut David în versetul citat: să te încurajezi amintindu-ți de victoriile din trecut.

Șadrac, Meșac și Abed-Nego au trecut prin necaz când au rămas neclintiți în devotamentul lor față de singurul Dumnezeu adevărat (Daniel 3:10-30). Când ei au refuzat să se supună poruncii împăratului Nebucadnețar de a se închina la chipul de aur pe care el l-a înălțat, Nebucadnețar i-a aruncat în cuptorul cu foc, pe care l-a încălzit de șapte ori mai tare decât era obișnuit!

Nebucadnețar a fost ,,uluit” (v.24) când a văzut că Șadrac, Meșac și Abed-Nego au întâlnit încă o persoană în cuptorul încins – Unul care semăna ,,cu Fiul lui Dumnezeu” (v.25). Aceștia trei nu doar că au ieșit din cuptor nevătămați – nici măcar nu miroseau a fum! (v.27)

Versetul 30 ne spune că regele i-a înălţat pe Șadrac, Meșac și Abed-Nego. Dumnezeu nu doar că te va izbăvi din necazurile tale, El te va și înălţa!

Și Daniel a avut necazuri. Drept pedeapsă pentru devotamentul lui față de Dumnezeu, Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, însă el s-a încrezut în Dumnezeu și Dumnezeu l-a izbăvit, trimițând pe îngerul Său să închidă gura leilor. Daniel a ieșit de acolo nevătămat! (Daniel 6:3-23) Continuă să te încrezi în Dumnezeu și vei ieși nevătămat.

Toți aceștia au văzut că Dumnezeu este credincios. Și eu am experimentat bunătatea și credincioșia Lui. Când eram copil am fost abuzată sexual, mental și emoțional. M-am luptat și eu cu boala. Timp de zece ani am avut migrene. Am fost atacată de cancer și am avut și alte probleme de sănătate minore, însă nu fără durere și tulburări. De fiecare dată, Dumnezeu m-a izbăvit și mi-a dat răspunsuri. A existat însă un timp în care a trebuit să aștept răspunsul Lui și să rămân neclintită.

1 Petru 5:8, 9 (AMP) spune:

Fiţi treji, fiți prudenți și precauți tot timpul; pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte [înfometat], şi caută pe cine să înghită. Împotriviţi-vă lui tari în credinţă [staţi împotriva asalturilor lui – înrădăcinați, puternici, de neclintit și hotărâți], ştiind că şi fraţii (toți creștinii) voştri în lume trec prin aceleaşi suferinţe ca voi.

După cum am văzut, necazurile vin peste toți. La un moment dat, într-o anumită măsură, toți experimentăm mâhnire și singurătate, însă nu suntem singuri. Biblia ne spune să ne împotrivim diavolului: ,,împotriviți-vă” lui ,,tari în credință” (v.9). De asemenea, suntem încurajați știind că și alții înțeleg cum ne simțim.

***

Versete care te vor ajuta să învingi singurătatea și mâhnirea

… El [Dumnezeu] Însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi și nu te voi lăsa fără sprijin. [Eu] nu te voi, [Eu] nu te voi, [Eu] nu te voi lăsa cu niciun chip fără ajutor și nu [te] voi dezamăgi (sprijinul Meu este cu tine)! [Cu siguranță, nu te voi lăsa!] Evrei 13:5 (AMP)

Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Evrei 13:5

Fiindcă Mă iubeşte… nu îl voi părăsi niciodată… Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi… Psalmul 91:14, 15 (AMP)

Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. Romani 8:35, 38, 39

***

Rugăciune și binecuvântare

Vreau să mă rog pentru tine și în încheiere să îți las un ultim cuvânt de încurajare:

Tată, vin la Tine în numele lui Isus, aducând înaintea Ta tot ceea ce El este și cerându-Ți mila și îndurarea.

Această persoană prețioasă pentru care mă rog este în suferință. Te rog ca mângâierea Duhului Sfânt să curgă înspre ea chiar acum. Cuvântul Tău spune că Tu ești Vindecătorul celor cu inima zdrobită. Tu ai promis că vei lega rănile noastre și că ne vei vindeca.

Doamne, privim la Tine pentru că Tu ești Ajutorul nostru la vreme de nevoie. Tu ai promis că vei da o familie celor părăsiți și singuri. Îți cer să faci conform Cuvântului Tău și să îi dai acestui copil al Tău prieteni și o familie care se va îngriji de el.

Duhule Sfânt, ajută această persoană în timp ce face pași în credință spre o viață nouă. Îți cer să îi dai propășire mintală, trupească, spirituală, financiară și socială. Amin.

Copil a lui Dumnezeu, cred că ungerea Duhului Sfânt curge în tine chiar acum. Te îndemn să rămâi în prezența Lui și să Îi permiți să îți slujească. Permite-I să ia Cuvântul pe care l-am împărtășit cu tine, și în timp ce stai în așteptare, ai încredere că El va lucra în tine.

Cred că o nouă adiere al Duhului va sufla peste tine pentru a te pregăti pentru noul sezon al vieții tale. Fie ca dragostea lui Dumnezeu, harul Domnului nostru Isus Cristos și părtășia Duhului Sfânt să fie cu tine.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/vorbind-deschis-despre/3755-vorbind-deschis-despre-singuratate#ixzz3l26Oqs29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari