Se incarca
editorial

New Age

O perspectivă provocatoare 

“Eu sunt Dumnezeu! Eu sunt Dumnezeu!” a strigat actrița Shirley MacLaine în mini-seria autobiografică “Out on a Limb”. În 1987, seria de televiziune a fost bazată pe cartea autobiografică cu același nume și a croit drum mișcării New Age pe scena națională. Această declarație izbitoare a țiuit prin mințile oamenilor captivați de povestea ei romantică a iluminării spirituale.

Au urmat alte autobiografii bestselling, fiecare celebrând farmecul experiențelor New Age, fie prin contact cu vreun spirit, reîncarnare sau experiențe “în afara trupului”, fie prin cultivarea puterii interioare prin yoga și meditație. Shirley MacLaine nu este doar o voce singuratică strigând prin pustietate, ci una din corul crescând al convertiților New Age reînviind “înțelepciunea antică” pentru masele moderne.

new_age

Promisiunea lor este ispititoare și afirmația lor este uluitoare: “Nu suntem doar muritori. Putem crea propria noastră realitate ca și zei și zeițe.” În binecunoscuta serie de televiziune și carte “Puterea Mitului”, profesorul Joseph Campbell a proclamat că “fiecare din noi este o încarnare a lui Dumnezeu”. “Noi toți suntem manifestări ale conștiinței lui Buddha sau Hristos, doar că nu știm acest lucru”, a afirmat el.

Mai mult decât muritori? 

Ce este “mișcarea New Age” promovată de Shirley MacLaine, Joseph Campbell, și alții?

Este un termen “umbrelă” care acoperă o varietate de evenimente, idei, oameni, practici, și organizații. Cei implicați vorbesc adesea între ei de o “rețea” pentru scopuri personale și transformare socială.  “Mișcarea” este cel mai bine văzută ca fiind o schimbare în gândirea publicului decât o funcționare completă și bună a societății. Cu toate acestea, influența ei este simțită peste tot pornind de la seminarii de afaceri la educație publică, îngrijire medicală, filme. Esența gândirii New Age poate fi exprimată în câteva idei principale:

1.  Mișcarea New Age îmbrățișează un spirit vesel și optimist
O nouă eră a păcii, dragostei și liniștii se întrezărește. Economia prezentă a planetei noastre, crizele ecologice, politice și militare pot și trebuie să fie biruite printr-o “transformare a conștiinței” care implică o nouă gândire și un nou set de experiențe mistice. Unii, captivați de viziunea New Age, caută un mare lider mondial (câteodată numit “Hristosul”) care să aducă pacea.

2.  New Age proclamă “Dumnezeul interior” al tuturor
“Eu sunt Dumnezeu” strigă Shirley MacLaine, la fel ca mulți alții. Provenind din învățăturile orientale despre mistic și ocult, gândirea New Age vede totul ca fiind divin. Și tot ce există, este cu adevărat Dumnezeu. Totul este una cu Dumnezeu. Dumnezeu nu este o Persoană morală și personală, ci mai degrabă un principiu impersonal, vibrație sau esență ca “Forța” din filmul SF “Războiul Stelelor”.  New Age ne provoacă să trezim “conștiința dumnezeului” nostru prin diferite metode mistice cum ar fi meditația transcedentală, metoda de gândire Silva, yoga, auto-hipnoză, vizualizare sau participare la programe de înălțarea conștiinței cum ar fi “Izvorul Vieții” (Lifespring) sau “Forumul” (The Forum).

3.  New Age promovează potențialul nelimitat al oamenilor
Totul este posibil cu noi. Doar ignoranța în ce privește divinitatea noastră ne trage în jos. Ca ființe divine, paranormalul ne ademenește: ESP, telepatia, contactul cu “spirite călăuzitoare” (canalizare) și “experiențele din afara trupului” devin de dorit. Noi suntem miracole gata să aibă loc.  Shirley McLaine ne învață că: “suntem nelimitați doar că nu știm.” (Suntem niște dumnezei care, oarecum, am uitat că suntem dumnezei…) Și dacă nu “stăpânim responsabilitățile” dumnezeiești în această viață, reîncarnarea ne asigură că vom avea alte posibilități nesfârșite pentru avansare.

4.  Adepții New Age tind să nege standardele obiective și absolute ale moralității
Joseph Campbell susține că Dumnezeu este dincolo de orice noțiune a binelui și răului și că trebuie să acceptăm tot ce se întâmplă fără să judecăm.  Un proeminent scriitor New Age, W. Brugh Joy  învață că: “absoluturile sunt o scorneală a minții raționale.” Aceasta derivă din credința New Age că Dumnezeu nu este un Creator drept și bun, ci numai o forță impersonală fără atribute morale. Nu este o Persoană. Viziunea New Age a unei lumi restaurate prin intrarea în energia infinitului este ademenitoare și intrigantă. Suntem mai mult decât muritori?

New Age si Scriptura

“Întotdeauna am crezut că tot ceea ce am crezut a mers împreună cu Biblia. Că nu s-au contrazis, ci doar le-am pus împreună.” Crezul Pamelei Wheaton include o varietate de ESP, astrologie, și alte activități New Age. S-a mândrit cu propriul ei succes de a controla mințile altor oameni. Dar adevărata ei împlinire a venit când o “prezență ” a vizitat-o într-o noapte și a experimentat proiecția astrală. “Am simțit că eu sunt în control. M-am simțit foarte puternică. Am simțit că am găsit o religie mult mai avansată decât creștinismul …”

Mulți scriitori New Age se referă din când în când la părți din Biblie și la învățăturile lui Isus Hristos. Oare credința New Age se adaugă la învățăturile biblice, așa cum sugerează mulți oameni? Să studiem asemănările și contrastele dintre învățăturile biblice și credința New Age.

crestinismul

Un alt  fel de Dumnezeu 

În timp ce gândirea New Age Îl vede pe Dumnezeu ca o conștiință universală, Biblia Îl descrie foarte diferit. De la prima la ultima carte a Bibliei, Duhul Suprem este arătat a fi Domnul personal și adevărat al universului. În Vechiul Testament, când Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise în rugul aprins, El a declarat “Eu sunt Cel ce sunt” (Exodul 3:14). Dumnezeu vorbește ca o ființă personală. Biblia nu Îl prezintă niciodată ca fiind abstract și impersonal cum ar fi un principiu, esență sau forță. Dumnezeu nu este impersonal, ci e o Persoană.  Dumnezeul biblic îndeplinește faptele unei ființe personale. O citire a Bibliei va arăta că Dumnezeu creează, aude, vorbește, judecă, iartă. El este Dumnezeu și nu este identificat cu creația Lui.  Apostolul Pavel, în scrisoarea lui către Romani, subliniază punctul de vedere biblic atunci când scrie despre aceia care îl neagă pe Dumnezeu: “căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin” (Romani 1:25). Pentru Pavel, nu totul a fost Dumnezeu; dar totul ar trebui să-L laude pe Creator, care este singurul Dumnezeu. 

Un alt fel de oameni 

Atât New Age, cât și Biblia, prezintă oamenii ca ființe spirituale importante. Dar dincolo de aceasta, ideea New Age a potențialului nelimitat al omului și natura sa inerentă dumnezeiască sunt într-un contrast dramatic cu învățăturile biblice.  Potrivit Bibliei, oamenii sunt mai asemănători cu Dumnezeu decât orice altceva în univers. Noi suntem “făpturi minunate” (Psalmul 139) în “imaginea și asemănarea ” cu El (Gen. 1:26). Totuși, Biblia mai spune și că suntem departe de a fi dumnezei. Ca și creaturi, noi nu posedăm acreditarea Creatorului.  Acest lucru este foarte bine arătat în diferite pasaje din Biblie care arată cum Dumnezeu vorbește prin om. De exemplu, Dumnezeu a vorbit prin prorocul Ezechiel voievodului Tirului, un vechi dumnezeu impostor: “Fiul omului, spune voievodului Tirului: “Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: pentru că ți s-a îngâmfat inima și ai zis: „Eu sunt Dumnezeu, și șed pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu în mijlocul mărilor”, măcar că nu ești decât un om și nu ești Dumnezeu, măcar că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu” (Ezechiel 28:2). Dumnezeu a pronunțat judecata pentru o asemenea mândrie prostească și îl întreabă pe acest încăpățânat pretins Dumnezeu: “Vei mai zice tu atunci în fața ucigașului tău: “Sunt Dumnezeu” măcar că ești om și nu Dumnezeu, sub mâna celui ce te va ucide?” (v.9). Când Shirley McLaine a exclamat “Sunt Dumnezeu”, a vorbit în contradicție directă cu marele “Eu Sunt” al Bibliei. Așa cum a declarat prin prorocul Isaia: “Eu sunt Dumnezeu și nu este nici unul ca Mine” (Isaia 46:9).

Măsura dumnezeirii noastre 

Să luăm în considerare și alte învățături biblice care sunt în contrast sever cu această mentalitate New Age: Dumnezeu este peste tot simultan (fără a fi totul); dar noi putem fi doar într-un singur loc la un moment dat. Dumnezeu este Atotputernic; noi suntem limitați de faptul că suntem creați. Dumnezeu știe totul; noi cunoaștem în parte. Dumnezeu este perfect din punct de vedere moral; noi suntem foarte clar departe de perfecțiunea morală. Bazat pe aceste învățături biblice, cu siguranță merităm un rang mic în divinitate. Dacă Dumnezeu este sfânt și drept, atunci căderile noastre morale ne pun cu un pas în afara caracterului și scopurilor Lui. Cea mai mare întrebare a Bibliei care necesită răspuns este: Cine poate trăi la înălțimea standardelor perfecte și a bunătății lui Dumnezeu?

Isus – Guru sau Domn?

Cei din mișcarea New Age îl stimează pe Isus ca fiind mare învățător, stăpân, guru sau yogin. Totuși, nimic în Biblie nu contrazice gândirea New Age mai mult decât Isus din Noul Testament.  Isus nu a pretins că este exemplul unui guru format prin puteri proprii, ci mai degrabă revelația unică și irepetabilă a unui Dumnezeu personal. În timp ce persoanele implicate în New Age pretind să-și atingă divinitatea (cu diferite grade de succes), Biblia arată că Isus Și-a demonstrat divinitatea prin moduri neaccesibile vreunei personalități din istorie. El a făcut nenumărate miracole în ce privește natura, boala, și chiar moartea atunci când l-a înviat din morți pe prietenul Său, Lazăr. Surzii au auzit, orbii au văzut și ologii au sărit de bucurie. A învățat cu o autoritate care nu poate fi contestată și care fie a impus respectul, fie a alimentat ura acelora care nu au putut suporta adevărul. A pretins că nu este mai prejos decât Dumnezeu, în forma umană, când a spus că are autoritate pe pământ să ierte păcatele (Marcu 2:1-12).Când a declarat “Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte să se nască Avraam, sunt Eu” (Ioan 8:58) a folosit numele divin “Eu Sunt” pentru El Însuși și audiența Lui a știut că este Dumnezeu adevărat.

Într-o misiune de salvare pe pământ 

Dacă luăm în serios ceea ce a spus Isus despre El Însuși, atunci trebuie să luăm în considerare următoarele:

Problema diagnosticată
Isus nu a învățat niciodată că oamenii au suferit din cauza lipsei de înțelegere a adevăratei lor naturi ca divină. Mai degrabă, a diagnosticat problema ca fiind una de etică, localizând rădăcina necurăției morale în inima omului.

El a spus: “Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om” (Marcu 7:21-23) .

Isus a știut de asemenea că această necurăție nu a fost o problemă ocazională, ci o condiție generală a umanității. El a spus: “Adevărat, adevărat vă spun … că oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului” (Ioan 8:34). Acei ce înclină să vadă ca păcat doar cele mai rele fapte (cum ar fi crima și hoția) ar trebui să ia în considerare și standardele lui Isus. Regula Lui pentru bunătatea morală a fost: “Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.” și “să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Matei 22:37, 39).

A spus despre El Însuși: “Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut” (Luca 19:10).

Isus a fost într-o misiune de salvare pe planeta pământ pentru a mântui pe cei ce erau pierduți în păcat, pe cei ce nu puteau trăi la nivelul cerințelor lui Dumnezeu. Isus a mai proclamat că “Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți!” (Marcu 10:45).

Isus a fost așa de îndrăzneț încât a împărțit oamenii în conformitate cu răspunsul lor față de El, spunând: “Cine nu este cu  Mine, este împotriva Mea, și cine nu strânge cu Mine, risipește” (Matei 12:30).

Isus a invitat ascultătorii să își pună credința în El și să se dedice doar lui.  El a spus: “Fiind că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică” (Ioan 3:16). 

Nu o cale, ci CALEA
Atunci când ucenicii L-au întrebat care este calea către Dumnezeu Tatăl, Isus a rostit o afirmație cât se poate de clară despre identitatea și misiunea lui. El a spus: “Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6).

calea

Numai Isus a primit acreditarea de a face ca afirmația lui să rămână fermă. Și-a dat viața pentru toți cei ce aveau nevoie de o viață nouă: “Eu sunt păstorul cel bun,” a spus El, “Păstorul cel bun își dă viața pentru oi” (Ioan 10:11).

Plătirea unei datorii
Aceasta este însemnătatea crucificării lui Isus. Chiar dacă a avut autoritatea de a chema legiuni de îngeri pentru a-l scăpa de la moarte, El și-a oferit viața ca sacrificiu pentru oile care s-au rătăcit. Așa cum a spus apostolul Pavel, “El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți” (2Cor. 8:9).

Pavel explică mai departe marea dragoste a lui Dumnezeu arătată prin Isus Hristos: “Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu, își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:6-8).
Moartea lui Isus pe cruce a fost dată ca “răscumpărare pentru mulți”. În moartea Lui, El, care a fost fără păcat și perfect, a plătit pedeapsa pentru păcatul omenirii. Pavel explică clar acest lucru: “Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Cor. 5:21).

Păcatul: un subiect inconfortabil și de neevitat 

Deși adepții New Age cred că ideea păcatului este negativă și limitată, trebuie să o luăm în serios dacă vrem să-L înțelegem pe Isus Hristos. Viața, învățăturile, și moartea lui Isus sunt simple absurdități fără adevărata însemnătate a păcatului. Isus a venit să moară pentru păcatele noastre pentru a ne pune într-o poziție corectă înaintea lui Dumnezeu. Aici se găsește marea diviziune dintre spiritualitatea New Age și mesajul lui Isus.

Dumnezeul prezentat de New Age este o abstractizare impersonală și amorfă care nu iubește nimic și nu simte nimic. O sursă de energie nu ne poate arăta compasiune. Nu poate muri pentru a ne salva. Fiind impersonal, nu se poate raporta la noi de la persoană la persoană.  Dar Isus a declarat că a venit în lume în dragoste ca să-i salveze pe cei înrobiți păcatului. Lui Dumnezeu, Domnul personal, Îi pasă destul pentru a oferi o soluție pentru starea noastră jalnică. Și un Dumnezeu drept nu cere mai puțin decât un sacrificiu perfect pentru iertarea păcatului. Isus Și-a oferit viața pentru a o salva pe a noastră și astfel a înfrânt puterea păcatului și a lui Satana însuși.  Apostolul Ioan a spus: “Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului” (1 Ioan 3:8). Aceasta este iubirea lui Dumnezeu în acțiune.

Moartea înfrântă

Pentru a-și justifica afirmațiile, Isus a făcut ceea ce nimeni altcineva nu putea face. După trei zile în mormânt, a înviat din morți ca să nu mai moară niciodată, așa cum a prezis. Chiar înainte de moarte, Isus a fost sigur de victoria Lui asupra morții, a păcatului și a diavolului. El a proclamat: “Eu sunt învierea și viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi” (Ioan 11:25).

Isus nu a oferit speranță în reîncarnare ca și o cale de găsire a eliberării. El a îndreptat oamenii către Sine pentru viață eternă. A-L găsi pe El înseamnă a găsi viața, a-L respinge înseamnă a pierde viața. El spune: “De aceea, pe ori și cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și Eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri” (Matei 10:32-33).

legamant

În Isus și numai în El putem găsi speranța pentru o nouă viață, speranță, și pace. Cei ce Îl urmează cunosc bucuria de a fi iertați de păcate și bine primiți în tovărășia lui Dumnezeu însuși. În lumina supremației lui Isus Hristos, experiențele New Age sunt nesemnificative. Ele sunt, de fapt, alunecări periculoase dincolo de realitatea spirituală. ” … Am crezut că am ajuns la așa multă putere personală încât nu puteam muri.” Crezul Pamelei Wheaton a fost întărit când a scăpat din câteva accidente rutiere severe. Dar un accident final, în timp ce era sub influența marijuanei, i-a sfărâmat încrederea. Fiul ei cel mai tânăr a fost rănit grav. “Cum pot să-mi continui viața și să gândesc că sunt atât de puternică și așa de avansată spiritual când, de fapt, sunt nimic,” s-a gândit ea. “Uite ce i-am făcut fiului meu. Puteam să-l omor. Puteam să-l ologesc pe viață.”  Fiul Pamelei și-a revenit. Între timp, Pamela a avut o altă întâlnire supranaturală. De data aceasta a fost vizitată de Isus însuși. Prezența Lui a adus în amintire toate experiențele ei anterioare. Pam, lovită de realitatea propriei neputințe, i-a cerut lui Isus să fie Domnul vieții ei. “M-a speriat pentru că am realizat că am avut de-a face cu duhuri mult mai puternice decât mine. Acum cred că Dumnezeu m-a protejat de tot ceea ce putea să mi se întâmple. Ce mi-a oferit Isus a fost mult mai măreț și mai puternic, mult mai bun și mai semnificativ. ESP nu a însemnat nimic. Nu mi-a dat niciun răspuns pentru viață. Doar mi-a arătat că există o putere.” – Pam Wheaton, fostă adeptă New Age.

Isus însuși se referă la cei ce încă mai practică “artele magice” (ocultul) că sunt pierduți în iad (Apoc. 22:15).

În timp ce New Age promite bunăstare și potențial nelimitat prin descoperire personală și experiențe oculte, Isus se promite pe El însuși ca și satisfacere finală: “În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut în picioare și a strigat: Dacă însetează cineva, să vină la Mine, și să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura” (Ioan: 7:37-38).

În loc să căutăm în interiorul nostru puterea nelimitată, mai bine să ne uităm la Isus pentru putere, înțelepciune, și direcție. Apostolul Pavel a știut acest lucru bine când a spus: “Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi” (2 Cor. 4:7).

Cei ce cunosc această putere de la Dumnezeu doresc să-l facă pe Isus cunoscut și să trăiască conform principiilor lui pentru a sluji unei lumi nevoiașe.  “Chiar și la nivel experimental, când l-am acceptat pe Hristos în viața mea, am realizat că am luat legătura cu adevărul, nu doar cu vreo stare mistică. Este diferență între o stare mistică și Adevăr.” – Paul McGuire, autorul a câtorva cărți despre New Age.

Calea către viață 

Acest dătător de viață, Isus cel înviat, a cerut ceva de la noi practic totul. Muritorii își găsesc valoarea și semnificația – nu pretinzând a fi suverani – ci slujind pe Cel ce este suveran. Acesta este lucrul pe care trebuie să-l facem.  Isus a spus: “Căci cine își va păstra viața o va pierde; și cine își va pierde viața, pentru Mine, o va câștiga” (Matei 10:39). Dacă trăim pentru noi înșine, în cele din urmă vom pieri.  Dacă trăim pentru Cel ce ne-a creat și ne-a dat viața veșnică, vom câștiga totul. Apostolul Petru a proclamat despre Isus: “În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiți” (Fapte 4:12).

Această mântuire nu poate fi nici câștigată, nici găsită în interiorul nostru. Poate fi doar primită ca și un dar prin credința în ceea ce Isus a făcut prin moartea și învierea Sa. Dacă dorești să te supui conducerii și autorității iubirii lui Isus, fii sigur că El te va auzi și va răspunde rugăciunii tale.

Doamne Isuse, nu mă pot mântui singur. Am păcătuit și nu am atins standardele Tale perfecte. Recunosc că nu sunt Dumnezeu. Renunț la încercarea mea inutilă de a ajunge la dumnezeire. Te rog, iartă-mă. Cred că ai murit pentru păcatele mele și că ai înviat din morți. Te mărturisesc ca Domn al universului și al vieții mele. Mă încred în Tine pentru iertarea păcatelor mele și Te rog învață-mă cum să trăiesc pentru Tine. Îți mulțumesc pentru că mă cureți. Îți mulțumesc pentru că ai venit în viața mea. Amin.

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/alte-religii/1915-new-age#ixzz3t3YyaSje
Follow us: @alfaomegatv on Twitter | alfaomegatv on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari