Se incarca
incurajari

Dumnezeu este Aparatorul meu

ELOHIM MISGAB – Dumnezeu este Apărătorul Meu (Psalmul 59:17)

Psalmul 10 este o rugăciune de scăpare de sub atacurile oamenilor fără scrupule. Dumnezeu Tatăl nu i-a uitat pe cei în nevoie sau chinuiți. El nu S-a îndepărtat și nici nu e indiferent la suferințele prin care trecem mulți dintre noi. Faptele celor aroganți, lacomi și imorali sunt văzute de El tot timpul. El Se întristează și vede că trebuie stăvilit, prin dreptate, șuvoiul de răutăți pe care vrăjmașul îl alimentează tot mai mult pentru a ne oprima și a ne face victimile lui.

El ia în considerare toate lucrurile, iar celor răi le va cere socoteală la vremea potrivită. Dacă ai fost tratat în mod nedrept și ai fost asuprit, adu-ți cauza înaintea Tatălui din cer. Rugăciunea și cererea ta să fie făcute cu încredere, știind că indiferent de cât de mult ai fost victimizat, asuprit, manipulat sau controlat, de partea ta este Tatăl iubitor, plin de milă și compasiune, Care va veni în ajutorul și apărarea ta. Cererea și rugăciunea ta au captat atenția lui Dumnezeu și El te va izbăvi la momentul potrivit. Judecătorul Cel Drept este de partea ta. Nu te teme. Nu vrăjmașul este cel ce te domină, ci tu îl domini pe el, deoarece Tatăl Ceresc luptă în favoarea ta. „Nu te teme, căci Eu sunt mereu cu tine!” zice Domnul.

Verset biblic: Psalmul 10:16-18 – „Domnul este Împărat în veci de veci; neamurile sunt nimicite din ţara Lui. Tu auzi rugăciunile celor ce suferă, Doamne! Le întăreşti inima, Îţi pleci urechea spre ei, ca să faci dreptate orfanului şi celui asuprit şi ca să nu mai insufle groaza omul cel luat din pământ.”

© Ruach Ministries

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/devotional/5538-mana-profetica-dumnezeu-este-aparatorul-meu#ixzz48W2UdRWa
Follow us: @alfaomegatv on Twitter | alfaomegatv on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recomandari