Se incarca
incurajari

Beneficiile alinierii

Împărăția lui Dumnezeu este despre aliniere corectă. Dumnezeu dorește să aducă biruințe noi în viața ta și lucrarea în care ești implicat, dacă te vei alinia la porunca Lui. Ce mai mulți sunt înșelați de mentalitatea că pot reuși prin puterile lor. Dumnezeu nu te-a creat să funcționezi izolat. Potrivit ordinii Sale guvernamentale, tu trebuie să te aliniezi corect. Beneficiile unei alinieri corecte le desprindem din relatarea momentului în care Simon Petru a aruncat mrejile la porunca lui Isus. Toți cei care se aliniaseră ca Petru la porunca lui Isus, au fost părtași la o mare pescuire… Cu cine te aliniezi tu? Alinierea ta la voia lui Dumnezeu va atrage după sine binecuvântările lui Dumnezeu!

Verset biblic: Luca 5:1-8 – „Pe când Se afla lângă lacul Ghenezaret şi Îl îmbulzea norodul ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu,Isus a văzut două corăbii la marginea lacului; pescarii ieşiseră din ele să-şi spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon: şi l-a rugat s-o depărteze puţin de la ţărm. Apoi a şezut jos şi învăţa pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: “Depărteaz-o la adânc şi aruncaţi-vă mrejele pentru pescuire.” Drept răspuns, Simon I-a zis: “Învăţătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n-am prins nimic; dar, la cuvântul Tău, voi arunca mrejele!” După ce le-au aruncat, au prins o aşa de mare mulţime de peşti că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarăşilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit, şi au umplut amândouă corăbiile, aşa că au început să se afunde corăbiile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus şi I-a zis: “Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos.”

© Ruach Ministries

Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/devotional/6607-mana-profetica-beneficiile-alinierii#ixzz4YGd02qtr
Follow us: @alfaomegatv on Twitter | alfaomegatv on Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recomandari